Press & media

Finska TV program "Puskuri" testar RVS - kör med en torr motor på motorväg

Svensk översättning

Original på finska

Med en torr motor på motorväg

Mängden av oljetillsatser som utlovar mirakulös verkan är ett ofta förekommande fenomen på marknader av biltillbehör. En del av dem ger något resultat men merparten är helt värdelösa.
Det var inte länge sedan som en företrädare för tillverkare av sådana tillsatser kontaktade Puskuri och påstod att efter motorbehandling med deras produkt, kan man helt utan olja köra en bil från Helsingfors till Tammerfors och tillbaka. Ett sådant fräckt påstående måste kontrolleras.
För testgenomförandet har tillverkaren av det påstådda mirakelmedlet införskaffat en välvårdad Ford Sierra med ca 20 000 mil på nacken.
För hjälpen har vi vänt oss till Haganautoskolan där man, innan testgenomförandet, har utfört mätningen av cylindrarnas diameter och kontrollerat deras skick. Kamaxeln underkastades samma procedur, kompressionsprovet togs, avgasvärde registrerades.
Sedan plomberade man motorn. Mirakelmedlet tillsattes oljan och bilen inkördes under 80 mil. På den sträcka skall RVS-medlet göra sitt jobb.
Enligt produktföreträdaren reagerar medlet endast på smorda maskindelar där friktionen alstrar värme. Medlet bildar mycket hal och slitstark yta vilket minskar behovet att smörja mekanismen, eftersom värmepåfrestningen i maskinen minskar avsevärt.
Efter utförd behandling har kompressionen i cylindrarna och varvtalet på tomgång ökat. Vid avgasmätningen var man dock tvungen att dröja något tills motoroljan når den rätta temperaturen. Detta visar att medlet på något sätt har inverkat på motorn.
Vi tappade sedan oljan och kontrollerade noga alla slangar och oljetråget för att utesluta eventuella knep med annan, dold smörjning. Ingenting hittades. 

Bilen betedde sig helt normalt, fast det var förskräckande att se den lysande röda varningslampan – en envis påminnelse om oljebristen. Hur långt kommer vi att klara oss? Verkstadsmekaniker påstod att motor klarar högst 4 mil och sedan havererar den totalt. 
Vi åker med jämn hastighet, ca 80-90 km/tim. Foten är hela tiden redo att trampa ur ifall motor skulle börja visa minsta tecken på att skära ihop.
Det är lite kyligt ute vilket hjälper till att kyla ner motor. Efter Hammelina börjar vi tro att medlet verkligen fungerar. Men när vi närmar oss Tammerfors, börjar vi plötsligt höra ett visslande ljud från motorn. Tv-teamet som följer efter oss känner lukt av bränt gummi. Vi stannar vid vägkanten och lyfter upp motorhuven. Efter en snabb översyn beslutar vi att låta motorn kallna lite, sedan fyller vi på olja och tillsätter en portion av RVS-medlet och så kör vi tillbaka mot Helsinfors. 
Vi kör utan problem. Efter 5 mils körning har visslandet försvunnit och motor går som den ska. I Hagabilskola undersöker vi bilen. Kamaxelns packbox hade gett vika och genom den sipprade ut lite olja. Vi byter ut packboxen, mäter kompressionen och fortsätter att köra bilen med RVS-medlet i.
Nu är sanningens stund inne. 
Efter den sista inkörningen klippte man av plomberingen och genomförde mätningar på motorn. Resultatet är förbluffande: inget som helst slitage på motorn kan konstateras! Kamaxelns lager har däremot vridit sig en aning. 
Vad som förorsakat detta vet vi inte. Har den förbrända packboxen förstört lagern eller möjligen lagern förstört packboxen? Frågeställningen förblir än så längre obesvarad. Men faktum kvarstår: Vi har kört en bil utan olja i hela 16 mil utan att motorn för den skull tagit någon som helst skada.

4×4-MAGAZINE nr 5/2005 (finska / svenska)

Mitsubishi Pajero 2.8d av årsmodell 1998 som gått 140.000 km. Före behandlingen med RVS – blandad körning 1,32 l/mil, landsvägskörning 1,02 l/mil. Efter behandlingen och körning ca 18.000 km – blandad körning 1,18 l/mil, landsvägskörning 0,98 l/mil
Skillnad: Blandad körning 0,14 l/mil (-10,6 %). Landsvägskörning 0,04 l/mil (-3,9 %).
Som en sammanfattning av mitt eget test kan jag säga att RVS fungerat bra och på det sätt som förväntats. Ämnet har minskat på bränsleförbrukningen och reparerat transmissionen i bakvagnen. Dessutom framgick den positiva effekten av ämnet klart i styrservoanordningarna

VAUHDIN MAAILMA 1/2004 (finska / svenska)

RVS har utan att föra något väsen även gjort sitt intrång i bilsporten. Bl.a. har Miikka Honkanen, som stod som segrare i Rally Rent Europe samt Formula Ford Cup, använt dessa produkter i sina bilar.
Erfarenheterna var överraskande. Från Honkanens team kan man berätta att bl.a. olje- och kylvattentemperaturerna var lägre och att man kunde använda avsevärt smidigare oljor än förut i bilen. Växellådan höll bra säsongen ut. Kugghjulen var fortfarande som nya även efter tävlingssäsongen

KALIBERIN POSTIA Nr 1/2004 (finska / svenska)

Träffsäkerheten tycktes alltså klart ha förbättrats, fastän det inte kan åstadkommas mirakel ens med RVS-tillsatsen. Utöver pipan kan ämnet också användas för att smörja glidytor på vapnet. Behandlingen är bestående och behöver inte upprepas

MOBILISTI Nr 3/2002 (finska / svenska)

…Före testbehandlingen mättes kompressionstrycken i motorn för att få någotslags konkret bevis på effekten. Vid analysering med blotta örat minskade biljuden i motorn klart och starten skedde lättare än förut, det vill säga att någonting hade hänt. Dessutom hade varvantalet på tomgång stigit, av vilken anledning motorn gick bättre. Efter den körsträcka som uppgetts i instruktionerna uppmättes kompressionstrycken på nytt: Precis såsom förutspåtts hade det skett en klar utjämning och trycken i de sämsta cylindrarna hade förbättrats med ca 20 %. En andra behandling kan förbättra effekten ytterligare. Vi kommer också att följa upp oljeförbrukningen under sommaren och återkommer till resultaten…

MOBILISTI Nr 5/2002 (finska / svenska)

Om motorn i min bil finns inget nytt att rapportera, men de erfarenheter som mina arbetskamrater haft är tämligen positiva. Hos en av dessa eliminerade behandlingen biljuden i motorn nästan helt och när maskinen av annan anledning öppnades i ett senare skede visade det sig att kolvarna var vackra och att det med blotta ögat inte kunde konstateras några spår efter förslitning. Dessutom var kamaxeln nästan som ny. Det var alltså fråga om en gammal bruksbil, ingen fabrikny kärra. Kompressionerna i motorn i den andra bruksbilen av 80-talsmodell mättes också före och efter behandlinen. Resultatet var att kompressiostrycken utjämnades och förbättrades något även för den bilen på samma sätt som konstaterats tidigare

TEKNIIKKA & TALOUS Nr 28/2001 (finska / svenska)

Effekten var uppenbar. Bränsleförbrukningen sjönk med ungefär en femtedel. Dessutom försvann vissa frekvenser av vibrationerna i motorcykeln. Tidigare kunde jag inte köra mer än 400 kilometer förrän den ena handen var helt avdomnad. Efter behandlingen har jag inte uppnått den gränsen”, säger Sumsa småleende.
Uppmuntrad av sina egna erfarenheter började Sumsa erbjuda RVS-behandlingar även åt sina verkstadskunder.
Jag har redan erfarenhet av tjugo-trettio bilar. “ Jag utförde behandlingen i en bil för en kund. Jag var sedan tvungen att behandla alla hans fem bilar”. Sumsa poängterar att RVS hjälper uttryckligen gamla, slitna motorer. För en ny bil minskar inte förbrukningen

RVS PROFESSIONAL GEL

RVS Technology® Professional Gel saluförs i två olika koncentrationer: RVS Professional Gel-11, 400 ml (motsvarar 50 x G4) och RVS Professional Gel-14, 400 ml (motsvarar 200 x G4) alltså fyra gånger mer koncentrerad än Gel-11

Varje 400 milliliters burk är försedd med en doseringspump som tillhandahåller 200 doser. Ett pumpslag levererar ca 2 ml RVS-medel (400 ml/200 pumpslag).

En dos (ett pumpslag) av RVS Professional Gel-11 låter dig utföra en behandlingsetapp på en bensinmotor med en oljevolym på 1 liter. Respektive för en bensin motor med 4 liters oljevolym behöver man således göra 4 pumpslag. En komplett behandling bestående av två etapper kräver 4 pumpslag för den första etappen och 4 pumpslag för den andra etappen (8 pumpslag sammanlagt).

För en behandling av en dieselmotor behövs det 25% mer RVS-medel. Om du exempelvis behandlar en dieselmotor på 4 liter (oljevolym) behöver du en ordinarie dos RVS medel + en 25 % tillsatsökning. I detta fall resulterar det i 5 pumpslag (4 x 1,25 = 5). Respektive 10 pumpslag RVS PROFGEL-11 för renoverande behandling (etapp 1 + etapp 2).

För behandling av en transmission behövs det 30 % mer RVS-medel än för behandling av en bensinmotor. Till exempel man vill behandla en växellåda med 2 liters oljevolym behöver du 2 pumpslag x 1,3, vilket resulterar i 2,6 pumpslag (2 för förebyggande behandling och 3 för renoverande)

För hydrauliska anordningar är doseringen densamma som för bensinmotorer, dvs. 1 pumpslag per liter olja.

Vid behandling med Professional Gel-14 reduceras mängderna 4 gånger.

Användningen av Professional Gel i övrigt liknar de andra RVS produkterna. Du behöver bara en liten flaska med ändamålets kompatibla olja för att blanda i gelen innan applicering.

MOTORCYKEL KEDJA RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING

TVÅTAKTSMOTOR RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING

Kontrollera att produkten motsvarar typ och storlek av motor som ska behandlas. Om motorns storlek inte motsvarar sortimentets utbud kan flera förpackningar tillämpas. Tex. om slagvolymen i motorn är 250 cm³ skall 2 st förpackningar av 2-Stroke Engine Treatment 125 användas tillsammans.

DIESELPUMP RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING

Denna renoveringssats innehåller tillräckligt RVS-material för renovering av en högtryckspump i en dieselmotor med slagvolym upp till 3 liter. För behandling av motor med större slagvolym behövs det flera sådana satser.

RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING AV styrservo

Kör som vanligt. Behandlingen är fullbordad efter ca 150–200 mils (30-40 timmars) körning och håller sig i minst 10 000 mil (2 000 timmar).

RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING AV MANUELL- OCH AUTOMATISK VÄXELLÅDA, BAKAXEL, FÖRDELNINGSLÅDA – ALLA TYPER AV VÄXLAR ÖVERHUVUDTAGET

Kör som vanligt. Behandlingen är fullbordad efter ca 150–200 mils (30-40 timmars) körning och håller sig i minst 10 000 mil (2 000 timmar).

*När det gäller behandling av automatväxellåda använd ATF och tillsätt blandningen via mätstickans rör.

Notering: Blir det endast små förbättringar innebär det att mekanismen är mycket sliten. Upprepa då behandlingen. En RVS Technology® behandlad manuell växellåda kan vid akut behov köras helt utan olja i upp till 50 mil utan haveririsk.

RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING AV BENSIN- OCH DIESELMOTOR

Steg 1

Kör nu ca 30–40 mil (6–8 timmar) som vanligt – inte nödvändigtvis allt på en gång. Kör helst inte mer än ca 40 mil innan andra etappen påbörjas.

Steg 2

Kontrollera oljans kondition. Om oljan fortfarande är i gott skick kan du göra den andra behandling med samma olja. Om oljan har blivit dålig, svart, vilket kan hända om motorn inte tidigare har underhållits ordentligt – byt olja och filter. Repetera de första fem stegen ovan. Behandlingen är fullbordad efter ca 150–200 mils respektive 30–40 timmars körning, räknat från sista tillförseln av RVS-medel i motorn. Bytt inte oljan under tiden. Sedan byter man oljan enligt den ordinarie scheman. Behandlingsresultatet håller sig i minst 10 000 mil (2 000 timmar).

Det är viktigt att rätt diagnos ställs före behandlingen. Man måste komma ihåg att i en sådan komplicerad mekanism som exempelvis en förbränningsmotor finns både komponenter som utsätts för slitage och komponenter som åldras på annat sätt. Om t.ex. kolvringarna har förlorat sin spänstighet och kompressionen på grund av detta har minskat, hjälper inte RVS-behandlingen så mycket utan kolvringarna måste då bytas ut. Resten sköter RVS.