FRÅGOR OCH SVAR

Det kommer en hel del frågor till oss med jämna mellanrum som vi tyvärr inte kan besvara var för sig. Men eftersom de är i grunden rätt så lika, väljer vi att sammanfatta våra svar i följande klargöranden angående RVS-tekniken.

RVS tekniken handlar ingalunda om trolleri. Det är helt enkelt en teknik som – liksom varje annan teknik – har sina fördelar men också sina begränsningar. Teknikens noggranna tillämpning ger det resultat som vi utlovar, varken mer eller mindre. Och det räcker gott så. För våra påståenden om våra produkters sensationella förtjänster är inte gripna ur luften. Vi tror oss ha dokumenterat de positiva resultaten med råge: mängder av tester utförda av oberoende och ansedda organisationer, tidningsartiklar och kundbrev.

Men kan man misslyckas med tekniken? Naturligtvis är risken stor att misslyckas om man försöker att använda våra produkter till något annat än det som tekniken är avsedd för – nämligen för renovering av mekaniskt slitna maskindelar som kommer i kontakt med olja. Allt annat ligger helt enkelt utanför teknikens räckhåll. Att döma av alla kundbrev som vi får, ligger andelen missnöjda kunder under 1 %.

Varje mekaniker vet att det finns uppenbara fel och missfunktioner som kan ha olika orsaker trots att symptomen är rätt lika. Häri ligger en mekanikers skicklighet: att fastställa den rätta orsaken innan han börjar montera ner maskinen på vinst och förlust och företa sig en dyrbar, kanske onödig reparation. Ett sådant förfarande lyckas inte ens drillade mekaniker alltid med, för att nu inte tala om amatörer.

Exempel: en låg/ojämn kompression i en motor kan ha minst fyra orsaker: mekaniskt slitage av cylindrarna och kolvringarna (förekommer ofta och är renoverbart av RVS-tekniken), otäta ventiler, ospänstiga kolvringar eller skadad topplockspackning. De tre sistnämnda kan inte renoveras med RVS. En ospänstig kolvring förblir ospänstig. Hade vi påstått något annat, då hade det handlat om trolleri och då hade vi inte varit seriösa.

Därför försöker vi alltid att vara så tydliga som möjligt i kontakten med våra kunder. När någon vänder sig till oss, beskriver sitt problem och frågar om RVS-tekniken lämpar sig i hans fall, är vårt svar alltid detsamma – beror problemet på mekaniskt slitage, är våra produkter det rätta medlet. Mer kan vi inte säga utan en grundlig undersökning för att fastställa den exakta orsaken till problemet.

Till slut står varje kund ensam och fattar sitt eget beslut. Ska man lämna maskinen till verkstad och bekosta en renovering (ca. 30 000 kr – är en vanlig kostnad för exempelvis motorrenovering), eller gå den billigaste vägen och lösa sitt problem med RVS Technology Treatment för den facila summan av 1 000 – 2 000 kronor och dessutom utan driftavbrott.

En av våra kunder berättar

Fråga

Varför är det så stort gap mellan olika procenttal som aviseras på hemsidan?
”Bränsleförbrukningen minskar med 5-13 % vid körning och upp till 30 % vid tomgångskörning” eller ”Bränsleförbrukningen minskar i kombination med RVS-motorbehandling med upp till 20 %.” Varför är dessa suddiga ”upp till” och inte exakta 5, 20, eller 30 %?

Svar

Förklaringen är enkel. Allt hänger på den behandlade mekanismens utslitningsgrad.
Tillämpar man RVS-tekniken på ett nytt eller nästan nytt fordon (mekanism) blir dessa siffror förhållandevis små. RVS kan inte göra en ny bil betydlig bättre. I detta fall gäller det i stort sätt ”endast” skyddandet mot slitage och i viss mån också friktionsminskningen.
Mer ingående förklaras detta på sidan Tribologiska processer i en förbränningsmotor. Processerna beskrivna i avsnittet är giltiga med ett visst förbehåll för alla maskiner och mekanismer.
Visserligen minskas även de obetydliga missljud och vibrationerna som alltid finns i alla mekanismer, men förändringarna är så pass små att våra känsloorgan inte känner av dem. Med ett precisionsinstrument kan dock förbättringarna mätas.
Däremot blir behandlingseffekten på en ganska sliten mekanism avsevärt tydligare.
Värden som är angivna av oss, i stor utsträckning är beroende på mekanismens ursprungliga kondition. Ju mer sliten mekanism behandlas med RVS-tekniken desto mer påtagligt och synligt blir resultatet, vilket också återspeglas i siffrorna.

Fråga

Hur rengör man motor/växellåda/bakaxel
– tar bort skyddsfilmen bildad av teflonbaserade medel och dylikt?

Svar

Det är vår rekomendation att prata med respektive parter om hur länge deras medel sitter kvar / eller om det finns något sätt att ”ta bort” detta fortare.
Då teflon är en ”plast” kan vårt medel inte fastna på ”plastytor”.

Fråga

Har det någon betydelse om man tidigare behandlat med en teflonprodukt?

Svar

Det finns ett påtagligt stort antal skyddsfilmbildande medel på marknaden. Vilket av dem som man har använt sig av kan vi naturligvisst ej veta och därför kan vi inte heller ge några konkreta rekommendationer för varje enskilt fall. Det bästa rådet bör tillverkare/återförsäljare av respektive produkt förse er med.
En universell metod som vår RVS-leverantör använder sig av och som bevisligen fungerar är:
1. Byt olja samt oljefilter. En billig mineralolja lämpar sig bra för ändamålet.
2. Kör en extra behandlingsetapp med RVS.
3. Byt oljan och filtret igen.
4. Starta behandlingen med RVS enligt instruktionerna.

Fråga

Vad vinner jag på att behandla en ny eller nästan ny bil?

Svar

Först och främst skyddar man effektivt alla slitdelar, drev, etc. i motor, växellåda eller bakaxel.
Under minst 10 000 mils körning slits inte maskindelarna, utan det slits på det mettalkeramiska skiktet som bildas vid behandlingen. Man kan säga att alla friktionsdelar ”konserveras” i nyskick.
I de nya bilarna behöver man inte oroa sig så mycket för tätheten i cylindrarna, men friktionen minimeras i alla rörliga delar ändå, detta leder till bränslebesparing och till sist men inte minst, reducerade avgasutsläpp

Fråga

Jag har oljeläckage i min motor. Kan jag renovera med RVS motorn ändå?

Svar

Det beror på hur mycket olja den läcker. Om du t.ex. under 300 mils körsträcka fyller på 1 liter olja då är läckaget riktigt alarmerande och bör på ett eller annat sätt åtgärdas.
Ett mindre läckage, under 0,5 liter på samma körsträcka är inget hinder för renovering med RVS-tekniken.
Ett tips: ta RVS-reparationssats avsedd för en större oljevolym för att kompensera förlusten av RVS-materialet.

Fråga

Är det absolut nödvändigt med två behandlingsetapper för en förbränningsmotor som det anges i instruktionerna?
Era kunder skriver ju i sina brev att dom har fått goda resultat redan efter den första etappen.

Svar

För att få ett fullgott och varaktigt resultat MÅSTE en förbränningsmotor behandlas i två etapper.
Under den första etappen rengör man friktionsytornas mikrorelief, och under den andra etappen bildas det metallkeramiska skiktet. Det är just detta skikt som återställer de slitna maskindelarna.
Redan efter den första behandlingsetappen kan en märkbar förbättring i mekanismens arbete iakttas, men en halvgjord behandling ger inget bestående resultat

Fråga

Varför inte köra mer än 30-40 mil mellan etapperna?

Svar

Det är viktigt att inte köra mer än ca 30-40 mil mellan etapperna. Om processen fördröjs kan föroreningarna som har avlägsnats under första behandlingsetappen åter sätta sig på metallytan. Man måste då börja om från början. KÖR INTE ÖVER

Fråga

Jag undrar om RVS fungerar på en växellåda med dåliga synkringar?

Svar

Slitna synkroniseringsringar i växellådan kan renoveras med RVS-tekniken men processen kräver betydande långtidskörning. Ringarna utsätts för friktion endast i samband med växling. Som bekant sker RVS-renoveringen endast då friktion uppstår. Dvs. om du kör mestadels i stan och växlar ofta, kommer behandlingen att ske snabbare än om du huvudsakligen kör på motorväg.

Fråga

Kan en sliten kamaxel renoveras vid RVS-motorbehandling?

Svar

Det beror på hur mycket kamaxeln är sliten.
Ett måttligt slitage elimineras fullständigt. Däremot en mycket sliten kamaxel kan åtgärdas i väsentlig grad men knappast återställas till ursprungligt skick.
RVS-tekniken fungerar ”intelligent”, dvs. bildar tjockare metallkeramiska skikt på mer slitna friktionsområde och tunnare skikt på mindre slitna.
En kamaxelns nock har en specifik form. Den exakta geometriska skepnaden avgör mönstret och verkan av in- och utsläpp. Men RVS-tekniken är inte så ”intelligent” att den kan lista ut nockens komplicerade geometriska form som konstruktören hade tänkt ut.
Härvidlag är det på sin plats att påminna om att förebyggande av fel är alltid att föredra framför en regelrätt renovering.

Fråga

Jag hittade er produkt och tycker det låter mycket intressant, om än kanske lite för bra för att vara sant.
Men jag undrar, det är ett känt problem med andra oljeadditiv (speciellt Slick 50) att beläggningen lossnar och täpper igen oljekanalerna. Finns det risk för detta med RVS också?

Svar

Nej en sådan risk är fullstängt utesluten. Till skillnad från Slick 50 bildar RVS-blandningen ingen temporär skyddande hinna på den yta som behandlas, utan förenar sig med basmetallen genom diffusion som en ny yta.
Metallkeramiska skiktet har samma som stål (ca 13,6-14,2) termisk expansionskoefficient och därför kan inte spräckas eller klyvas även vid mycket kraftiga temperaturförändringar.
För övrigt, RVS-produkterna är inga oljeadditiv (oljetillsatser) för att dom inte påverkar oljeegenskaper.

Fråga

Betyder det att jag efter en RVS-behandling kan köra min bil helt utan olja?

Svar

Att köra en bil utan olja är inget vi rekommenderar. Att vi har kunnat köra en bil utan olja i flera mil var bara en fantastisk bieffekt av en RVS-behandling. Påpekas bör att i en förbränningsmotor har oljan inte bara en smörjande utan också en temperaturutjämnande verkan. Att köra en RVS-behandlad bil utan traditionell smörjning måste dock förbli en åtgärd i akuta situationer.

Fråga

Kan RVS användas i etanoldrivna motorer?

Svar

Jo det kan göras med all fördel! Den aktiva komponenten av RVS reagerar inte med etanol.
Faktum är att användningen av RVS i sådana motorer är mer gynnsam än i bensin, eftersom etanols smörjegenskaper är lägre än bensins, vilket leder till att motorn slits betydligt mindre. När etanol kommer in i smörjmedlet försämrar det dess kvaliteter mer än bensin, men genom att använda en tribokeramisk yta kan ytterligare slitage undvikas.
En av våra kunder berättar

Fråga

Kan RVS-produkter användas i differentials med friktionslås?

Svar

Ja det kan de. När minst en av ytorna är gjord av annat material än metall reagerar inte RVS -ämnet och det påverkar inte ytorna på något sätt.

Fråga

När är det bäst att behandla en bilmotor, före eller efter ett oljebyte?

Svar

Inget sätt är fel. Är olja i motorn fräsch kan man göra behandlingen med den befintlig oljan – det viktigt att du kör med RVS i oljan så lång som möjligt utan att byta den.
Ju längre körsträcka desto smutsigare motorns invändiga delar vanligtvis är. Under behandlingsförfarandet avlägsnas smuts från ytorna och hamnar i oljan. Det är därför rekommenderas att efter den första behandlingsetapp kontrollera oljan och vid behov (om oljan har blivit smutsig) byta ut oljan och filtret.

Fråga

Om RVS inte är en oljetillsats, varför är oljekapaciteten så viktig information för att välja produkterna?

Svar

Oljekapaciteten är relativt lätt att ta reda på, och normalt korrelerar den tillräckligt bra med kontaktytornas storlek som skall behandlas.
I industriella tillämpningar med externa oljetankar och relativt låg flödeshastighet används andra kriterier för att beräkna lämplig RVS Technology™ produktmängd.

Fråga

Minskar RVS Technology® den motorns driftstemperatur?

Svar

Ja! På grund av den sänkta inre friktionen går motorn svalare efter en RVS Technology® -behandling. Detta kan vara fördelaktigt i varma klimat där fordon utsätts för extrem värme. Å andra sidan måste man tänka på att motorn inte går för svalt även efter en RVS Technology® -behandling om termostaten fungerar korrekt och RVS Technology® minskar bara risken för överhettning.

RVS PROFESSIONAL GEL

RVS Technology® Professional Gel saluförs i två olika koncentrationer: RVS Professional Gel-11, 400 ml (motsvarar 50 x G4) och RVS Professional Gel-14, 400 ml (motsvarar 200 x G4) alltså fyra gånger mer koncentrerad än Gel-11

Varje 400 milliliters burk är försedd med en doseringspump som tillhandahåller 200 doser. Ett pumpslag levererar ca 2 ml RVS-medel (400 ml/200 pumpslag).

En dos (ett pumpslag) av RVS Professional Gel-11 låter dig utföra en behandlingsetapp på en bensinmotor med en oljevolym på 1 liter. Respektive för en bensin motor med 4 liters oljevolym behöver man således göra 4 pumpslag. En komplett behandling bestående av två etapper kräver 4 pumpslag för den första etappen och 4 pumpslag för den andra etappen (8 pumpslag sammanlagt).

För en behandling av en dieselmotor behövs det 25% mer RVS-medel. Om du exempelvis behandlar en dieselmotor på 4 liter (oljevolym) behöver du en ordinarie dos RVS medel + en 25 % tillsatsökning. I detta fall resulterar det i 5 pumpslag (4 x 1,25 = 5). Respektive 10 pumpslag RVS PROFGEL-11 för renoverande behandling (etapp 1 + etapp 2).

För behandling av en transmission behövs det 30 % mer RVS-medel än för behandling av en bensinmotor. Till exempel man vill behandla en växellåda med 2 liters oljevolym behöver du 2 pumpslag x 1,3, vilket resulterar i 2,6 pumpslag (2 för förebyggande behandling och 3 för renoverande)

För hydrauliska anordningar är doseringen densamma som för bensinmotorer, dvs. 1 pumpslag per liter olja.

Vid behandling med Professional Gel-14 reduceras mängderna 4 gånger.

Användningen av Professional Gel i övrigt liknar de andra RVS produkterna. Du behöver bara en liten flaska med ändamålets kompatibla olja för att blanda i gelen innan applicering.

MOTORCYKEL KEDJA RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING

TVÅTAKTSMOTOR RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING

Kontrollera att produkten motsvarar typ och storlek av motor som ska behandlas. Om motorns storlek inte motsvarar sortimentets utbud kan flera förpackningar tillämpas. Tex. om slagvolymen i motorn är 250 cm³ skall 2 st förpackningar av 2-Stroke Engine Treatment 125 användas tillsammans.

DIESELPUMP RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING

Denna renoveringssats innehåller tillräckligt RVS-material för renovering av en högtryckspump i en dieselmotor med slagvolym upp till 3 liter. För behandling av motor med större slagvolym behövs det flera sådana satser.

RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING AV styrservo

Kör som vanligt. Behandlingen är fullbordad efter ca 150–200 mils (30-40 timmars) körning och håller sig i minst 10 000 mil (2 000 timmar).

RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING AV MANUELL- OCH AUTOMATISK VÄXELLÅDA, BAKAXEL, FÖRDELNINGSLÅDA – ALLA TYPER AV VÄXLAR ÖVERHUVUDTAGET

Kör som vanligt. Behandlingen är fullbordad efter ca 150–200 mils (30-40 timmars) körning och håller sig i minst 10 000 mil (2 000 timmar).

*När det gäller behandling av automatväxellåda använd ATF och tillsätt blandningen via mätstickans rör.

Notering: Blir det endast små förbättringar innebär det att mekanismen är mycket sliten. Upprepa då behandlingen. En RVS Technology® behandlad manuell växellåda kan vid akut behov köras helt utan olja i upp till 50 mil utan haveririsk.

RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING AV BENSIN- OCH DIESELMOTOR

Steg 1

Kör nu ca 30–40 mil (6–8 timmar) som vanligt – inte nödvändigtvis allt på en gång. Kör helst inte mer än ca 40 mil innan andra etappen påbörjas.

Steg 2

Kontrollera oljans kondition. Om oljan fortfarande är i gott skick kan du göra den andra behandling med samma olja. Om oljan har blivit dålig, svart, vilket kan hända om motorn inte tidigare har underhållits ordentligt – byt olja och filter. Repetera de första fem stegen ovan. Behandlingen är fullbordad efter ca 150–200 mils respektive 30–40 timmars körning, räknat från sista tillförseln av RVS-medel i motorn. Bytt inte oljan under tiden. Sedan byter man oljan enligt den ordinarie scheman. Behandlingsresultatet håller sig i minst 10 000 mil (2 000 timmar).

Det är viktigt att rätt diagnos ställs före behandlingen. Man måste komma ihåg att i en sådan komplicerad mekanism som exempelvis en förbränningsmotor finns både komponenter som utsätts för slitage och komponenter som åldras på annat sätt. Om t.ex. kolvringarna har förlorat sin spänstighet och kompressionen på grund av detta har minskat, hjälper inte RVS-behandlingen så mycket utan kolvringarna måste då bytas ut. Resten sköter RVS.