HÖG OLJEFÖRBRUKNING

Det finns två förklaringar till för hög oljeförbrukning: antingen rinner olja ut eller förbränns den i motorn.

En viss oljeförbrukning är oundviklig. Efter att oljeringarna skrapat oljan bort från cylinderväggarna blir en liten del av oljan kvar i ytojämnheterna. Under förbränningstakten brinner denna olja bort.

Olika bilmodeller har olika normal oljeförbrukning. Generellt kan man säga att en modern välfungerande bensinmotor inte skall förbruka mer än 0,2-0,4 % olja av den förbrukade bränslemängden. För en dieselmotor skall detta värde inte överstiga 0,8 %. Har man exempelvis förbrukat 100 liter bränsle, så bör det inte mer än ungefär 0,2-0,4 liter olja för en bensinmotor, respektive 0,8 liter olja för en dieselmotor förbrukas.

Oljeläckaget utåt kan givetvis RVS-tekniken inte göra något åt.

Blåaktiga avgaser med karakteristisk lukt av bränd olja tyder på att oljan hamnar i förbränningskammaren och i cylindrarna där den förbränns.
En intensiv rökutveckling som uppstår från en motor efter ett längre driftuppehåll och direkt efter starten tyder på att ventiloljetätningarna är slitna och/eller uttorkade. Oljan sipprar förbi tätningarna och samlas på kolvtopparna. När man startar motorn förbränns den ansamlade oljan. Under driften, vid varje förbränningstakt, hinner oljan inte att samlas upp i sådana mängder att dess förbränning blir synlig och då ser man inte den intensiva rökutvecklingen. Läckaget finns dock även under driften.
Ventiloljetätningar är gjorda av gummi och därför inte kan renoveras vid RVS-behandlingen. Vid behandlingen bildas ett metallkeramiskt skikt på ventilskaften och på ventilstyrningarnas innerväggar. Loppen blir tätare och ventilernas gång mer exakt.

Den största delen av för hög oljeförbrukning beror på mekaniskt slitage av kolvringar och cylindrar. De friktionsdefekter i form av repor på cylinderytorna och metallavklyvningar på kolvringarna som alltid finns i slitna motorer, gör att oljan i stora mängder stannar kvar på cylinderväggarna. Denna olja bränns bort.
En annan bidragande faktor är att slitna motorer har även för hög vevhuskompression och via vevhusventilationen kommer oljedimman tillsammans med vevhusgaserna i förbränningskammaren där de förbränns.
RVS-behandlingen läker bort friktionsskadorna. Mindre oljan lämnas kvar på cylinderväggarna samtidigt som motorn blir tätare och vevhuskompression minskar med minskad oljeförbrukning som följd.

  • 1. Ventiloljetätning
  • 2. Ventilstyrning
  • 3. Metallkeramiskt skikt 

RVS PROFESSIONAL GEL

RVS Technology® Professional Gel saluförs i två olika koncentrationer: RVS Professional Gel-11, 400 ml (motsvarar 50 x G4) och RVS Professional Gel-14, 400 ml (motsvarar 200 x G4) alltså fyra gånger mer koncentrerad än Gel-11

Varje 400 milliliters burk är försedd med en doseringspump som tillhandahåller 200 doser. Ett pumpslag levererar ca 2 ml RVS-medel (400 ml/200 pumpslag).

En dos (ett pumpslag) av RVS Professional Gel-11 låter dig utföra en behandlingsetapp på en bensinmotor med en oljevolym på 1 liter. Respektive för en bensin motor med 4 liters oljevolym behöver man således göra 4 pumpslag. En komplett behandling bestående av två etapper kräver 4 pumpslag för den första etappen och 4 pumpslag för den andra etappen (8 pumpslag sammanlagt).

För en behandling av en dieselmotor behövs det 25% mer RVS-medel. Om du exempelvis behandlar en dieselmotor på 4 liter (oljevolym) behöver du en ordinarie dos RVS medel + en 25 % tillsatsökning. I detta fall resulterar det i 5 pumpslag (4 x 1,25 = 5). Respektive 10 pumpslag RVS PROFGEL-11 för renoverande behandling (etapp 1 + etapp 2).

För behandling av en transmission behövs det 30 % mer RVS-medel än för behandling av en bensinmotor. Till exempel man vill behandla en växellåda med 2 liters oljevolym behöver du 2 pumpslag x 1,3, vilket resulterar i 2,6 pumpslag (2 för förebyggande behandling och 3 för renoverande)

För hydrauliska anordningar är doseringen densamma som för bensinmotorer, dvs. 1 pumpslag per liter olja.

Vid behandling med Professional Gel-14 reduceras mängderna 4 gånger.

Användningen av Professional Gel i övrigt liknar de andra RVS produkterna. Du behöver bara en liten flaska med ändamålets kompatibla olja för att blanda i gelen innan applicering.

MOTORCYKEL KEDJA RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING

TVÅTAKTSMOTOR RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING

Kontrollera att produkten motsvarar typ och storlek av motor som ska behandlas. Om motorns storlek inte motsvarar sortimentets utbud kan flera förpackningar tillämpas. Tex. om slagvolymen i motorn är 250 cm³ skall 2 st förpackningar av 2-Stroke Engine Treatment 125 användas tillsammans.

DIESELPUMP RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING

Denna renoveringssats innehåller tillräckligt RVS-material för renovering av en högtryckspump i en dieselmotor med slagvolym upp till 3 liter. För behandling av motor med större slagvolym behövs det flera sådana satser.

RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING AV styrservo

Kör som vanligt. Behandlingen är fullbordad efter ca 150–200 mils (30-40 timmars) körning och håller sig i minst 10 000 mil (2 000 timmar).

RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING AV MANUELL- OCH AUTOMATISK VÄXELLÅDA, BAKAXEL, FÖRDELNINGSLÅDA – ALLA TYPER AV VÄXLAR ÖVERHUVUDTAGET

Kör som vanligt. Behandlingen är fullbordad efter ca 150–200 mils (30-40 timmars) körning och håller sig i minst 10 000 mil (2 000 timmar).

*När det gäller behandling av automatväxellåda använd ATF och tillsätt blandningen via mätstickans rör.

Notering: Blir det endast små förbättringar innebär det att mekanismen är mycket sliten. Upprepa då behandlingen. En RVS Technology® behandlad manuell växellåda kan vid akut behov köras helt utan olja i upp till 50 mil utan haveririsk.

RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING AV BENSIN- OCH DIESELMOTOR

Steg 1

Kör nu ca 30–40 mil (6–8 timmar) som vanligt – inte nödvändigtvis allt på en gång. Kör helst inte mer än ca 40 mil innan andra etappen påbörjas.

Steg 2

Kontrollera oljans kondition. Om oljan fortfarande är i gott skick kan du göra den andra behandling med samma olja. Om oljan har blivit dålig, svart, vilket kan hända om motorn inte tidigare har underhållits ordentligt – byt olja och filter. Repetera de första fem stegen ovan. Behandlingen är fullbordad efter ca 150–200 mils respektive 30–40 timmars körning, räknat från sista tillförseln av RVS-medel i motorn. Bytt inte oljan under tiden. Sedan byter man oljan enligt den ordinarie scheman. Behandlingsresultatet håller sig i minst 10 000 mil (2 000 timmar).

Det är viktigt att rätt diagnos ställs före behandlingen. Man måste komma ihåg att i en sådan komplicerad mekanism som exempelvis en förbränningsmotor finns både komponenter som utsätts för slitage och komponenter som åldras på annat sätt. Om t.ex. kolvringarna har förlorat sin spänstighet och kompressionen på grund av detta har minskat, hjälper inte RVS-behandlingen så mycket utan kolvringarna måste då bytas ut. Resten sköter RVS.