HÖG OLJEFÖRBRUKNING

Det finns två förklaringar till för hög oljeförbrukning: antingen rinner olja ut eller förbränns den i motorn.

En viss oljeförbrukning är oundviklig. Efter att oljeringarna skrapat oljan bort från cylinderväggarna blir en liten del av oljan kvar i ytojämnheterna. Under förbränningstakten brinner denna olja bort.

Olika bilmodeller har olika normal oljeförbrukning. Generellt kan man säga att en modern välfungerande bensinmotor inte skall förbruka mer än 0,2-0,4 % olja av den förbrukade bränslemängden. För en dieselmotor skall detta värde inte överstiga 0,8 %. Har man exempelvis förbrukat 100 liter bränsle, så bör det inte mer än ungefär 0,2-0,4 liter olja för en bensinmotor, respektive 0,8 liter olja för en dieselmotor förbrukas.

Oljeläckaget utåt kan givetvis RVS-tekniken inte göra något åt.

Blåaktiga avgaser med karakteristisk lukt av bränd olja tyder på att oljan hamnar i förbränningskammaren och i cylindrarna där den förbränns.
En intensiv rökutveckling som uppstår från en motor efter ett längre driftuppehåll och direkt efter starten tyder på att ventiloljetätningarna är slitna och/eller uttorkade. Oljan sipprar förbi tätningarna och samlas på kolvtopparna. När man startar motorn förbränns den ansamlade oljan. Under driften, vid varje förbränningstakt, hinner oljan inte att samlas upp i sådana mängder att dess förbränning blir synlig och då ser man inte den intensiva rökutvecklingen. Läckaget finns dock även under driften.
Ventiloljetätningar är gjorda av gummi och därför inte kan renoveras vid RVS-behandlingen. Vid behandlingen bildas ett metallkeramiskt skikt på ventilskaften och på ventilstyrningarnas innerväggar. Loppen blir tätare och ventilernas gång mer exakt.

  1. Ventiloljetätning
  2. Ventilstyrning
  3. Metallkeramiskt skikt 

Den största delen av för hög oljeförbrukning beror på mekaniskt slitage av kolvringar och cylindrar. De friktionsdefekter i form av repor på cylinderytorna och metallavklyvningar på kolvringarna som alltid finns i slitna motorer, gör att oljan i stora mängder stannar kvar på cylinderväggarna. Denna olja bränns bort.
En annan bidragande faktor är att slitna motorer har även för hög vevhuskompression och via vevhusventilationen kommer oljedimman tillsammans med vevhusgaserna i förbränningskammaren där de förbränns.
RVS-behandlingen läker bort friktionsskadorna. Mindre oljan lämnas kvar på cylinderväggarna samtidigt som motorn blir tätare och vevhuskompression minskar med minskad oljeförbrukning som följd.