Eliminera motorproblem med rvs

I denna artikel beskriver vi några av de mest typiska problemen som förekommer i en fyrtakts förbränningsmotor och förklarar hur dessa fel kan åtgärdas med RVS-behandlingen.

MOTORPROBLEM SOM KAN ÅTGÄRDAS MED RVS-BEHANDLINGEN

Behandlingsresultatet beror helt och hållet på om man har lyckats med problemidentifieringen och om man har tillämpat tekniken på de fel som kan åtgärdas med RVS-behandlingen.

Varför ”spinner motorn som en katt” efter RVS-behandlingen som flera av våra kunder uttrycker det i sina brev?

Vid traditionell motorrenovering byter man oftast ut eller renoverar motordelar som inverkar mest på motorfunktionen. Man borrar om cylindrar, byter kolvar och ringar, slipar vevaxelns tappar och byter ram- och vevlagren samt vevaxelns trycklager. Eventuellt byter man även kamaxeln och dess lager.

Men det finns många andra rörliga delar i en motor som slits naturligtviss lika väl men som inverkar mindre på motors funktion: såsom oljepump, ventilstyre, ventilskaft, hydrauliska ventillyftare och tändningsfördelare, kamaxels kedja och drev med flera. Dessa komponenter berörs normalt inte vid renoveringen men slitaget av dem medför givetvis både ökat missljud och övrig missfunktion av motorn.

Det är omöjligt att rättvist jämföra en traditionell motorrenovering med RVS-renoveringen.
Å ena sidan behandlas och återställs vid RVS-behandlingen motors alla rörliga delar som kommer i kontakt med oljan – alltså även de som inte brukar beröras vid traditionell motorrenovering.
Å andra sidan klarar RVS inte alla situationer – exempelvis när maskindelarna är trasiga eller om elastiska delar såsom fjädrar eller kolvringar har förlorat sin spänstighet. RVS kan inte heller göra någon nytta för olika slags läckande packningar i motorn.

Men i fall där maskindelar är bara mekaniskt slitna är RVS-behandlingen ett mycket tids- och kostnadseffektivt alternativ. En annan stor fördel med RVS-renoveringen är att maskiner kan återställas under pågående drift, utan uppehåll för reparation.

Med RVS återställs och optimeras dimensionerna på alla rörliga delar i motorn. Dessutom får komponenters ytor som är i beröring med varandra nya, mycket värdefulla egenskaper. Maskindelarnas kontaktzoner blir betydligt hårdare än de ursprungliga metallerna samtidigt blir de släta till högsta möjliga grad.

Kombinationen av dessa två egenskaper gör att friktionen mellan maskindelarna minskar drastiskt. RVS- behandlade maskindelar i torrt tillstånd, dvs. helt utan smörjning, glider mot varandra praktiskt taget lika bra som smorda delar. Att förse maskindelarna med liknande egenskaper redan vid produktionen skulle innebära orimliga kostnader, men med RVS-behandlingen kan man göra det i efterhand.

RVS PROFESSIONAL GEL

RVS Technology® Professional Gel saluförs i två olika koncentrationer: RVS Professional Gel-11, 400 ml (motsvarar 50 x G4) och RVS Professional Gel-14, 400 ml (motsvarar 200 x G4) alltså fyra gånger mer koncentrerad än Gel-11

Varje 400 milliliters burk är försedd med en doseringspump som tillhandahåller 200 doser. Ett pumpslag levererar ca 2 ml RVS-medel (400 ml/200 pumpslag).

En dos (ett pumpslag) av RVS Professional Gel-11 låter dig utföra en behandlingsetapp på en bensinmotor med en oljevolym på 1 liter. Respektive för en bensin motor med 4 liters oljevolym behöver man således göra 4 pumpslag. En komplett behandling bestående av två etapper kräver 4 pumpslag för den första etappen och 4 pumpslag för den andra etappen (8 pumpslag sammanlagt).

För en behandling av en dieselmotor behövs det 25% mer RVS-medel. Om du exempelvis behandlar en dieselmotor på 4 liter (oljevolym) behöver du en ordinarie dos RVS medel + en 25 % tillsatsökning. I detta fall resulterar det i 5 pumpslag (4 x 1,25 = 5). Respektive 10 pumpslag RVS PROFGEL-11 för renoverande behandling (etapp 1 + etapp 2).

För behandling av en transmission behövs det 30 % mer RVS-medel än för behandling av en bensinmotor. Till exempel man vill behandla en växellåda med 2 liters oljevolym behöver du 2 pumpslag x 1,3, vilket resulterar i 2,6 pumpslag (2 för förebyggande behandling och 3 för renoverande)

För hydrauliska anordningar är doseringen densamma som för bensinmotorer, dvs. 1 pumpslag per liter olja.

Vid behandling med Professional Gel-14 reduceras mängderna 4 gånger.

Användningen av Professional Gel i övrigt liknar de andra RVS produkterna. Du behöver bara en liten flaska med ändamålets kompatibla olja för att blanda i gelen innan applicering.

MOTORCYKEL KEDJA RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING

TVÅTAKTSMOTOR RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING

Kontrollera att produkten motsvarar typ och storlek av motor som ska behandlas. Om motorns storlek inte motsvarar sortimentets utbud kan flera förpackningar tillämpas. Tex. om slagvolymen i motorn är 250 cm³ skall 2 st förpackningar av 2-Stroke Engine Treatment 125 användas tillsammans.

DIESELPUMP RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING

Denna renoveringssats innehåller tillräckligt RVS-material för renovering av en högtryckspump i en dieselmotor med slagvolym upp till 3 liter. För behandling av motor med större slagvolym behövs det flera sådana satser.

RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING AV styrservo

Kör som vanligt. Behandlingen är fullbordad efter ca 150–200 mils (30-40 timmars) körning och håller sig i minst 10 000 mil (2 000 timmar).

RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING AV MANUELL- OCH AUTOMATISK VÄXELLÅDA, BAKAXEL, FÖRDELNINGSLÅDA – ALLA TYPER AV VÄXLAR ÖVERHUVUDTAGET

Kör som vanligt. Behandlingen är fullbordad efter ca 150–200 mils (30-40 timmars) körning och håller sig i minst 10 000 mil (2 000 timmar).

*När det gäller behandling av automatväxellåda använd ATF och tillsätt blandningen via mätstickans rör.

Notering: Blir det endast små förbättringar innebär det att mekanismen är mycket sliten. Upprepa då behandlingen. En RVS Technology® behandlad manuell växellåda kan vid akut behov köras helt utan olja i upp till 50 mil utan haveririsk.

RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING AV BENSIN- OCH DIESELMOTOR

Steg 1

Kör nu ca 30–40 mil (6–8 timmar) som vanligt – inte nödvändigtvis allt på en gång. Kör helst inte mer än ca 40 mil innan andra etappen påbörjas.

Steg 2

Kontrollera oljans kondition. Om oljan fortfarande är i gott skick kan du göra den andra behandling med samma olja. Om oljan har blivit dålig, svart, vilket kan hända om motorn inte tidigare har underhållits ordentligt – byt olja och filter. Repetera de första fem stegen ovan. Behandlingen är fullbordad efter ca 150–200 mils respektive 30–40 timmars körning, räknat från sista tillförseln av RVS-medel i motorn. Bytt inte oljan under tiden. Sedan byter man oljan enligt den ordinarie scheman. Behandlingsresultatet håller sig i minst 10 000 mil (2 000 timmar).

Det är viktigt att rätt diagnos ställs före behandlingen. Man måste komma ihåg att i en sådan komplicerad mekanism som exempelvis en förbränningsmotor finns både komponenter som utsätts för slitage och komponenter som åldras på annat sätt. Om t.ex. kolvringarna har förlorat sin spänstighet och kompressionen på grund av detta har minskat, hjälper inte RVS-behandlingen så mycket utan kolvringarna måste då bytas ut. Resten sköter RVS.