industri

HÖGSKOLAN I GÄVLE

Vid Högskolan i Gävle finns en vindtunnel som drivs av en 45 kilowatt elektrisk motor via en hydraulpump och en hydraulmotor. Kraften till de två, en meter i diameter stora fläkthjulen, överförs via oljesmorda vinkelväxlar. Vinkelväxlarna har vid ett flertal tillfällen havererat då maskineriet varit i drift en längre tid och under hög belastning. Felsymtomen börjar med ett mindre missljud troligen från ett lager. Efter fortsatt drift med ökat lagerglapp och tilltagande missljud havererar växeln med trasiga kuggar som följd.

Av en tillfällighet kom jag in på RVS Technologys svenska hemsida. Efter att ha läst tester som gjorts och tagit del av rapporter från andra användare beslöt jag att testa medlet i vinkelväxlarna i vår vindtunnel. Det var i första hand en växel som började ge ifrån sig ett missljud, dock tillfördes RVS- medlet till oljan i båda växlarna. Efter några timmars drift och ett kritiskt lyssnande var missljuden borta. Vindtunneln har efter behandlingen, för två månader sedan, varit i drift under ca 50 timmar utan att missljuden kommit tillbaka. Efter ett eventuellt kommande haveri och byte av växlar kommer de nymonterade växlarna redan från början att behandlas med RVS.

Leif Claesson
Forskningsingenjör
Högskolan i Gävle  https://www.hig.se/
lcn@hig.se

Tio månader senare frågade vi Leif Claesson om han fortfarande är nöjd med RVS-behandlingen. Här är hans svar.

Vinkelväxlarna har varit i drift ca 200 timmar efter RVS-behandlingen. De har dock ej belastats med högsta effekt under denna tid pga vindtunnelprovens karaktär. Växlarna går fortfarande tysta utan missljud. All tid som växlarna snurrar efter behandlingen räknar vi på pluskontot.
mvh // Leif Claesson

CASE LAINISALO OY, SAMMANFATTNING AV DRIFTSERFARENHETER

I samtliga linjer framträder resultaten av behandlingarna klart.

I fråga om pulverlinjerna kan det sägas att resultaten till och med är utomordentliga. Till följd av störningarna i smörjningsenheten blev behandlingsresultatet av den våta linjen tydligen något ofullständig och den linjen kräver ännu en kompletterande behandling”, konstaterar serviceman Tolmunen och detaljerar:

Ekonomiska effekter

RVS Technology® in Wind Turbine Gearbox in Denmark, 2011 (Brand & type: Vestas W44, 600 kW) 

Before applying the RVS, on 3.10.2011, we changed the oil and oil filter and on 4.10. 2011, I recorded a noise measurement at the basement of the tower at wind speed of 9.5 to 9.8 m / sec. The reading of the noise meter was 97.2 dB.

The amount of oil in the gearbox is 125 liters. I stopped the mill and filled in 125ml of RVS gel diluted in one liter of oil into the gearbox. The mill was re-started and operated normally until 30.11.2011, when the wind speed was again on comparable level to the measurement taken on 4.10.2011. I took a new noise measurement at the basement of the tower at a wind speed of 9.8 to 10.1 m / sec. The noise meter gave a reading 85.3 dB. I repeated it a few times to be totally sure. The conclusion is that there is no doubt about that RVS has a very positive effect to the noise and I will add RVS at each oil change.

Läs här: RVS Technology® in Wind Turbine Gearbox in Denmark, 2011

BBC SEALAND A SUCCESS STORY

BBC Sealand in the harbour of Dampier/ Australia

The MAN B&W 7-cylinder motor

Oy RVS Technology Ltd. from Helsinki, Finland produces active coating products for restoration and prevention of wear of combustion engines, gears separators and bearings. Furthermore the technology has the capacity to clean coked cylinder surfaces and coat them new.

In July 2004 shipping company Bockstiegel from Emden placed the order to treat the vessel BBC Sealand, which has the problem of huge oil consumption caused by cylinder coking. The motor of the Sealand, a 4235kW MAN B&W seven cylinder 4 stroke motor has been treated during sailing from Dampier (Australia) to Jakarta (Indonesia) from 08/11/2004 to 08/15/2004 with the RVS-Nanocoating. The changing of cylinder compression was recorded. After the first treatments and two days sailing we detected an average compre ssion improvement of 40%.

Decisive for a successful motor treatment was the reduction of oil consumption. In a period of 4 weeks after treatment they have analysed the daily oil consumption. The result was also for the leading ship engineer of Shipping company, Captain Gerrit Faber, upsetting, cause of the daily reduction of about 30%, that means from 300 litre a day to 200 litre a day. The yearly savings for the shipping company are with 5000 calculated operating hours about 25.000, – EUR. The coating takes place during the running process and causes no time outs of engines. The result is a reduction of oil-fuel consumption, wear, cylinder coking, run in time of new motors and a increasing of machinery lifetime. Another 10 of 36 container ships of Bockstiegel will also be treated shortly.

Another application for the RVS Technology Nanocoating saw Gerrit Faber in treatment of ship separators, which have wear in a very short time and service is very expensive. In June 2004 the separators of the Bockstiegel vessel BBC Italy were treated with the RVS Technology coating products. The target was the reduction of wear, the metal ceramic coating of the worn out gear surfaces during running and the prevention against new wear.

Before the nanocoating of RVS Technology, Bockstiegel had to change separator gears every 3 months. Since June 2004 the separator gear is running without problems. During SMM fair in October 2004 the BBC Italy was in the harbour of Hamburg and the separator gear could be investigated. Together with the Superintendent Bernd Pallentin from company Bockstiegel the gearbox was opened and the gear teeths were analysed and photographed.

Gear surfaces, which have been in June 2004 extremely worn out, were feeling very smooth now and looking new coated. We could see the area of previous worn out surfaces, but the new surface was extremely smooth and we could feel nearly no dents.

BBC Italy in the Hamburg harbour

Separator gear before treatment

Separator gear after coating and 4 months run

SUOMEN LÄPÖPUU OY ERFARENHET AV ANVÄNDNING RVS-PRODUKTER

Suomen Läpöpuu Oy var i stort behov av att hitta ett lämpligt fett för smörjning av axellager i luftblåsare som upprätthåller luftcirkulationen i ugnar för träbehandling. Lagren arbetar i tuff miljö – temperaturen i lyftblåsarna kommer upp till 220°C och till den adderas värmen som uppstår av själva lagerrotationen. Man var tvungen att byta ut lager varje månad. Bara under tre veckor förra vintern gick tre lager som sitter på en axel av. I ugnen finns 3-5 stucken axlar.

I ett desperat försök att hitta ett lämpligt smörjmedel har man provat värmebeständiga fetter som klarar upp till 240°C (uppflamningstemperatur), men inte ens dessa hade klarat påfrestningarna.
Man har exempelvis använt följande fetter:
– Super Lube Plus PTFE tillverkat av konsortium Synko Chemical (klassificering NLGI:2, viskositet vid 40°C 365 mm²/cek, droppfalls temperatur: droppar ej)
– Syntetiska fettet Sentinel DSF 3000 (klassificering NLGI: 1,5, viskositet vid 40°C 675 mm²/cek, droppfalls temperatur: droppar ej) – ett extremt temperaturbeständigt fett.

Den 29 januari 2004 vid monteringen av ett axellager har man på försök använt ett av RVS-Tec Oy levererat fett bestående av en blandning RVS Technology Gel och ett syntetiskt fett tillverkat av svenska företaget Axel Christiernsson (klassificering NLGI: 2, viskositet vid 40°C 480 mm²/cek, droppfalls temperatur: 280°C).
Med hjälp av monitorer kontrollerades kontinuerligt temperaturen på olika områden i ugnen samt strömförbrukningen. Efter några arbetstimmar konstaterades minskning av elförbrukningen med 5 % även om bara ett av fyra axellagren smordes med RVS-fettet.

RVS-fettet tillsattes i flera omgångar enligt ordinarie smörjningsprogram för det aktuella lagret.
Först efter 13 och en halv vecka, den 30 april 2004, skar sig lagret till slut. Tack vare RVS-fettet förlängdes lagrets drifttid 4-5 gånger.Lagret demonterades och man upptäckte att lagrets separationsring (hållare) hade gått sönder. Till följd av detta hade rullarna intagit felaktig position vilket i sin tur medfört att lagret skar sig. På inner- och ytterringens löpbanor kunde man även med blotta ögat se ett jämnt transparent glasaktigt ytskikt. Av allt att döma skulle lagret ha klarat flera driftstimmar till om inte separationsringen hade gett vika.
Det behandlade rullagret är ett tvåradigt SKF CARB Toroid av typ C2215K (ytterdiameter 130 mm).

Juhani Vainionpää / VD
JMV-Tuote Ay
Hinssinkuja 1
64700 Teuva
Tel. +358 (0)40-550 76 24

Teijo Toivonen / VD
Suomen Lämpöpuu Oy
Horontie 166
FIN-64700 Teuva
Tel. +358 (0)400-219 787

Lagerbana för (vänster) och efter (höger) RVS-behandling

Röntgenbild av ett slipprov av ett RVS-behandlat rullager.
Det mörkaste området är ett plastmaterial i vilket man ingjuter provföremålet för tillverkning av ett slipprov. Den ljusa delen är det ursprungliga stålet. Mellanmörkt område är ett metallkeramiskt skikt som har bildats på ytan av rullagrets löpbana.

Elförbrukningen har minskat med 5%

ABERDEEN PROPERTY INVESTOR SERVICES AB

Första gången jag fick kännedom om er var att jag surfade på Internet. Egentligen letade jag efter Slick 50 för att få min bil att må bättre. Då hittade jag er hemsida där det stod om RVS technology. Det kändes som om er produkt var precis det jag sökte. Men med tanke på vad det stod om att det var så fantastiskt så undrade jag. Men, man måste ju försöka.
Jag beställde en motorbehandling till min Opel Vectra 1990 årsmodell som har gått 18 000 mil. Själv tycker jag att bilen går fantastiskt mycket bättre. Kompressionen har blivit bättre. Då bestämde jag mig för att testa er produkt även för växellådan. Eftersom det kändes som att den blev mycket bättre blev jag intresserad av att även testa era produkter på andra områden. Eftersom jag är driftansvarig på en stor fastighet på 75.000 kvm så insåg jag att det fanns många användningsområden.
Vi har pumpar, fläktar och kylmaskiner. En av kylkompressorerna var så skadad att det var dags att byta ut den, men istället tänkte jag på er produkt för dieselmotorer. Jag köpte 2 tuber RSV och resultatet blev fantastiskt. Jag tillsammans med kylteknikern var imponerade. Kylkompressorn gick som en klocka, vilket den INTE hade gjort annars.
Eftersom det resultatet var så bra bestämde jag mig för att köpa ert fett för att behandla våra 45 kilowatts fläktmotorers rullager, vi använde även ert fett till fläktaggregaten. Förhoppningsvis blir resultatet lika fantastiskt som det har blivit på kylkompressorn. Inte nog med att saker och ting fungerar bättre så kommer vi att spara energi, hoppas jag. Vi återkommer med resultatet i siffror senare.

Med vänliga hälsningar
Håkan Andersson
Aberdeen Property Investor Services AB
Hakan.Andersson@aberdeenpropertyinvestors.com

Den här kylkompressorn var slutkörd och skulle bytas ut (kostnad på ca 200 000 SEK). Men den renoverades med RVS-tekniken för ca 1 200 SEK utan driftavbrott och går nu som en klocka. (Kompressorn behandlades första gången i augusti 2004 och det var inte förrän sommaren 2012 som en andra behandling krävdes).

RVS PROFESSIONAL GEL

RVS Technology® Professional Gel saluförs i två olika koncentrationer: RVS Professional Gel-11, 400 ml (motsvarar 50 x G4) och RVS Professional Gel-14, 400 ml (motsvarar 200 x G4) alltså fyra gånger mer koncentrerad än Gel-11

Varje 400 milliliters burk är försedd med en doseringspump som tillhandahåller 200 doser. Ett pumpslag levererar ca 2 ml RVS-medel (400 ml/200 pumpslag).

En dos (ett pumpslag) av RVS Professional Gel-11 låter dig utföra en behandlingsetapp på en bensinmotor med en oljevolym på 1 liter. Respektive för en bensin motor med 4 liters oljevolym behöver man således göra 4 pumpslag. En komplett behandling bestående av två etapper kräver 4 pumpslag för den första etappen och 4 pumpslag för den andra etappen (8 pumpslag sammanlagt).

För en behandling av en dieselmotor behövs det 25% mer RVS-medel. Om du exempelvis behandlar en dieselmotor på 4 liter (oljevolym) behöver du en ordinarie dos RVS medel + en 25 % tillsatsökning. I detta fall resulterar det i 5 pumpslag (4 x 1,25 = 5). Respektive 10 pumpslag RVS PROFGEL-11 för renoverande behandling (etapp 1 + etapp 2).

För behandling av en transmission behövs det 30 % mer RVS-medel än för behandling av en bensinmotor. Till exempel man vill behandla en växellåda med 2 liters oljevolym behöver du 2 pumpslag x 1,3, vilket resulterar i 2,6 pumpslag (2 för förebyggande behandling och 3 för renoverande)

För hydrauliska anordningar är doseringen densamma som för bensinmotorer, dvs. 1 pumpslag per liter olja.

Vid behandling med Professional Gel-14 reduceras mängderna 4 gånger.

Användningen av Professional Gel i övrigt liknar de andra RVS produkterna. Du behöver bara en liten flaska med ändamålets kompatibla olja för att blanda i gelen innan applicering.

MOTORCYKEL KEDJA RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING

TVÅTAKTSMOTOR RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING

Kontrollera att produkten motsvarar typ och storlek av motor som ska behandlas. Om motorns storlek inte motsvarar sortimentets utbud kan flera förpackningar tillämpas. Tex. om slagvolymen i motorn är 250 cm³ skall 2 st förpackningar av 2-Stroke Engine Treatment 125 användas tillsammans.

DIESELPUMP RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING

Denna renoveringssats innehåller tillräckligt RVS-material för renovering av en högtryckspump i en dieselmotor med slagvolym upp till 3 liter. För behandling av motor med större slagvolym behövs det flera sådana satser.

RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING AV styrservo

Kör som vanligt. Behandlingen är fullbordad efter ca 150–200 mils (30-40 timmars) körning och håller sig i minst 10 000 mil (2 000 timmar).

RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING AV MANUELL- OCH AUTOMATISK VÄXELLÅDA, BAKAXEL, FÖRDELNINGSLÅDA – ALLA TYPER AV VÄXLAR ÖVERHUVUDTAGET

Kör som vanligt. Behandlingen är fullbordad efter ca 150–200 mils (30-40 timmars) körning och håller sig i minst 10 000 mil (2 000 timmar).

*När det gäller behandling av automatväxellåda använd ATF och tillsätt blandningen via mätstickans rör.

Notering: Blir det endast små förbättringar innebär det att mekanismen är mycket sliten. Upprepa då behandlingen. En RVS Technology® behandlad manuell växellåda kan vid akut behov köras helt utan olja i upp till 50 mil utan haveririsk.

RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING AV BENSIN- OCH DIESELMOTOR

Steg 1

Kör nu ca 30–40 mil (6–8 timmar) som vanligt – inte nödvändigtvis allt på en gång. Kör helst inte mer än ca 40 mil innan andra etappen påbörjas.

Steg 2

Kontrollera oljans kondition. Om oljan fortfarande är i gott skick kan du göra den andra behandling med samma olja. Om oljan har blivit dålig, svart, vilket kan hända om motorn inte tidigare har underhållits ordentligt – byt olja och filter. Repetera de första fem stegen ovan. Behandlingen är fullbordad efter ca 150–200 mils respektive 30–40 timmars körning, räknat från sista tillförseln av RVS-medel i motorn. Bytt inte oljan under tiden. Sedan byter man oljan enligt den ordinarie scheman. Behandlingsresultatet håller sig i minst 10 000 mil (2 000 timmar).

Det är viktigt att rätt diagnos ställs före behandlingen. Man måste komma ihåg att i en sådan komplicerad mekanism som exempelvis en förbränningsmotor finns både komponenter som utsätts för slitage och komponenter som åldras på annat sätt. Om t.ex. kolvringarna har förlorat sin spänstighet och kompressionen på grund av detta har minskat, hjälper inte RVS-behandlingen så mycket utan kolvringarna måste då bytas ut. Resten sköter RVS.