erfarenheter från industri

HÖGSKOLAN I GÄVLE

Vid Högskolan i Gävle finns en vindtunnel som drivs av en 45 kilowatt elektrisk motor via en hydraulpump och en hydraulmotor. Kraften till de två, en meter i diameter stora fläkthjulen, överförs via oljesmorda vinkelväxlar. Vinkelväxlarna har vid ett flertal tillfällen havererat då maskineriet varit i drift en längre tid och under hög belastning. Felsymtomen börjar med ett mindre missljud troligen från ett lager. Efter fortsatt drift med ökat lagerglapp och tilltagande missljud havererar växeln med trasiga kuggar som följd.

Av en tillfällighet kom jag in på RVS Technologys svenska hemsida. Efter att ha läst tester som gjorts och tagit del av rapporter från andra användare beslöt jag att testa medlet i vinkelväxlarna i vår vindtunnel. Det var i första hand en växel som började ge ifrån sig ett missljud, dock tillfördes RVS- medlet till oljan i båda växlarna. Efter några timmars drift och ett kritiskt lyssnande var missljuden borta. Vindtunneln har efter behandlingen, för två månader sedan, varit i drift under ca 50 timmar utan att missljuden kommit tillbaka. Efter ett eventuellt kommande haveri och byte av växlar kommer de nymonterade växlarna redan från början att behandlas med RVS.

Leif Claesson
Forskningsingenjör
Högskolan i Gävle  https://www.hig.se/
lcn@hig.se

Tio månader senare frågade vi Leif Claesson om han fortfarande är nöjd med RVS-behandlingen. Här är hans svar.

Vinkelväxlarna har varit i drift ca 200 timmar efter RVS-behandlingen. De har dock ej belastats med högsta effekt under denna tid pga vindtunnelprovens karaktär. Växlarna går fortfarande tysta utan missljud. All tid som växlarna snurrar efter behandlingen räknar vi på pluskontot.
mvh
Leif Claesson


CASE LAINISALO OY, SAMMANFATTNING AV DRIFTSERFARENHETER

”I samtliga linjer framträder resultaten av behandlingarna klart.

I fråga om pulverlinjerna kan det sägas att resultaten till och med är utomordentliga. Till följd av störningarna i smörjningsenheten blev behandlingsresultatet av den våta linjen tydligen något ofullständig och den linjen kräver ännu en kompletterande behandling”, konstaterar serviceman Tolmunen och detaljerar:

  • Samtliga linjer går nu mycket tystare – tidigare pip och gnissel har i praktiken försvunnit helt.
  • Justeringsbehovet och behovet att spänna kedjorna har minskat klart på samtliga linjer och i synnerhet på den 60 meter långa heta pulverlinjen, som tidigare orsakade mest problem.
  • Smörjningsbehovet är klart mindre (har halverats) jämfört med situationen före behandlingen. ● Det räcker nu med en smörjning enligt standardsmörjningsprogrammet ● Det finns inte längre något behov av extra smörjning ● Det har inte längre krävts några “smörjningskörningar” under veckoslut ● Det har visat sig att den 120 meter långa linjen fungerar till och med utan smörjning.
  • Det har inte längre uppträtt några problem på linjerna på grund av ryckningar eller att linjerna gått trögt eller fastnat.
  • Driftssäkerheten och tillförlitligheten har förbättrats. Man har inte haft ett enda stopp i driften efter RVS Technology® -behandlingarna.
  • Antalet interna reklamationer och det extra arbete som dessa orsakar har minskat betydligt.

Ekonomiska effekter

  • De minskade smörjmedels- och smörjningsarbetskostnaderna har hittills lett till en direkt besparing på ca 9000 Euro.
  • Antalet interna reklamationer, med andra ord arbeten som icke godkänts vid kontroll eller som krävt ommålning, har minskat, men det är ännu lite för tidigt att dra några slutsatser och besparingseffekterna på årsbasis. Varje procentenhet som reklamationerna minskar betyder en kostnadsminskning på ca 500 Euro, det vill säga att en reducering av reklamationer med 20 % leder till en årlig besparing på ca 10.000 Euro.
  • Kvalitetskontrollen är så noggrann att det i princip inte borde ske några kundreklamationer alls. Trots allt förekommer sådana i viss omfattning. Det är svårt att bedöma de direkta ekonomiska effekterna av ett färre antal kundreklamationer, men deras mängd och riktningen för utvecklingen ger klara signaler om hur nöjda kunderna är, vilken omständighet utan tvivel kommer att påverka företagets framgång i fortsättningen.
  • Den förbättrade tillförlitligheten betyder att antalet oförutsedda problem och stopp i driften minskar och att produktiviteten ökar. Ett kedjebrott eller något annat problem som kräver borttagning av kedjan betyder t.ex. ett stopp på 4-12 timmar beroende på linje och arten av problem. Varje timme som stoppet varar betyder en inkomstförlust för bolaget på i medeltal 400 Euro per linje, av vilken anledning effekterna kan vara betydande redan på årsnivå.

RVS Technology® in Wind Turbine Gearbox in Denmark, 2011 (Brand & type: Vestas W44, 600 kW) 

Before applying the RVS, on 3.10.2011, we changed the oil and oil filter and on 4.10. 2011, I recorded a noise measurement at the basement of the tower at wind speed of 9.5 to 9.8 m / sec. The reading of the noise meter was 97.2 dB.

The amount of oil in the gearbox is 125 liters. I stopped the mill and filled in 125ml of RVS gel diluted in one liter of oil into the gearbox. The mill was re-started and operated normally until 30.11.2011, when the wind speed was again on comparable level to the measurement taken on 4.10.2011. I took a new noise measurement at the basement of the tower at a wind speed of 9.8 to 10.1 m / sec. The noise meter gave a reading 85.3 dB. I repeated it a few times to be totally sure. The conclusion is that there is no doubt about that RVS has a very positive effect to the noise and I will add RVS at each oil change.

Läs här: RVS Technology® in Wind Turbine Gearbox in Denmark, 2011


BBC SEALAND A SUCCESS STORY

BBC Sealand in the harbour of Dampier/ Australia

The MAN B&W 7-cylinder motor

Oy RVS Technology Ltd. from Helsinki, Finland produces active coating products for restoration and prevention of wear of combustion engines, gears separators and bearings. Furthermore the technology has the capacity to clean coked cylinder surfaces and coat them new.

In July 2004 shipping company Bockstiegel from Emden placed the order to treat the vessel BBC Sealand, which has the problem of huge oil consumption caused by cylinder coking. The motor of the Sealand, a 4235kW MAN B&W seven cylinder 4 stroke motor has been treated during sailing from Dampier (Australia) to Jakarta (Indonesia) from 08/11/2004 to 08/15/2004 with the RVS-Nanocoating. The changing of cylinder compression was recorded. After the first treatments and two days sailing we detected an average compre ssion improvement of 40%.

Decisive for a successful motor treatment was the reduction of oil consumption. In a period of 4 weeks after treatment they have analysed the daily oil consumption. The result was also for the leading ship engineer of Shipping company, Captain Gerrit Faber, upsetting, cause of the daily reduction of about 30%, that means from 300 litre a day to 200 litre a day. The yearly savings for the shipping company are with 5000 calculated operating hours about 25.000, – EUR. The coating takes place during the running process and causes no time outs of engines. The result is a reduction of oil-fuel consumption, wear, cylinder coking, run in time of new motors and a increasing of machinery lifetime. Another 10 of 36 container ships of Bockstiegel will also be treated shortly.

Another application for the RVS Technology Nanocoating saw Gerrit Faber in treatment of ship separators, which have wear in a very short time and service is very expensive. In June 2004 the separators of the Bockstiegel vessel BBC Italy were treated with the RVS Technology coating products. The target was the reduction of wear, the metal ceramic coating of the worn out gear surfaces during running and the prevention against new wear.

Before the nanocoating of RVS Technology, Bockstiegel had to change separator gears every 3 months. Since June 2004 the separator gear is running without problems. During SMM fair in October 2004 the BBC Italy was in the harbour of Hamburg and the separator gear could be investigated. Together with the Superintendent Bernd Pallentin from company Bockstiegel the gearbox was opened and the gear teeths were analysed and photographed.

Gear surfaces, which have been in June 2004 extremely worn out, were feeling very smooth now and looking new coated. We could see the area of previous worn out surfaces, but the new surface was extremely smooth and we could feel nearly no dents.

BBC Italy in the Hamburg harbour

Separator gear before treatment

Separator gear after coating
and 4 months run


SUOMEN LÄPÖPUU OY ERFARENHET AV ANVÄNDNING RVS-PRODUKTER

Suomen Läpöpuu Oy var i stort behov av att hitta ett lämpligt fett för smörjning av axellager i luftblåsare som upprätthåller luftcirkulationen i ugnar för träbehandling. Lagren arbetar i tuff miljö – temperaturen i lyftblåsarna kommer upp till 220°C och till den adderas värmen som uppstår av själva lagerrotationen. Man var tvungen att byta ut lager varje månad. Bara under tre veckor förra vintern gick tre lager som sitter på en axel av. I ugnen finns 3-5 stucken axlar.

I ett desperat försök att hitta ett lämpligt smörjmedel har man provat värmebeständiga fetter som klarar upp till 240°C (uppflamningstemperatur), men inte ens dessa hade klarat påfrestningarna.
Man har exempelvis använt följande fetter:
– Super Lube Plus PTFE tillverkat av konsortium Synko Chemical (klassificering NLGI:2, viskositet vid 40°C 365 mm²/cek, droppfalls temperatur: droppar ej)
– Syntetiska fettet Sentinel DSF 3000 (klassificering NLGI: 1,5, viskositet vid 40°C 675 mm²/cek, droppfalls temperatur: droppar ej) – ett extremt temperaturbeständigt fett.

Den 29 januari 2004 vid monteringen av ett axellager har man på försök använt ett av RVS-Tec Oy levererat fett bestående av en blandning RVS Technology Gel och ett syntetiskt fett tillverkat av svenska företaget Axel Christiernsson (klassificering NLGI: 2, viskositet vid 40°C 480 mm²/cek, droppfalls temperatur: 280°C).
Med hjälp av monitorer kontrollerades kontinuerligt temperaturen på olika områden i ugnen samt strömförbrukningen. Efter några arbetstimmar konstaterades minskning av elförbrukningen med 5 % även om bara ett av fyra axellagren smordes med RVS-fettet.

RVS-fettet tillsattes i flera omgångar enligt ordinarie smörjningsprogram för det aktuella lagret.
Först efter 13 och en halv vecka, den 30 april 2004, skar sig lagret till slut. Tack vare RVS-fettet förlängdes lagrets drifttid 4-5 gånger.Lagret demonterades och man upptäckte att lagrets separationsring (hållare) hade gått sönder. Till följd av detta hade rullarna intagit felaktig position vilket i sin tur medfört att lagret skar sig. På inner- och ytterringens löpbanor kunde man även med blotta ögat se ett jämnt transparent glasaktigt ytskikt. Av allt att döma skulle lagret ha klarat flera driftstimmar till om inte separationsringen hade gett vika.
Det behandlade rullagret är ett tvåradigt SKF CARB Toroid av typ C2215K (ytterdiameter 130 mm).

Juhani Vainionpää / VD
JMV-Tuote Ay
Hinssinkuja 1
64700 Teuva
Tel. +358 (0)40-550 76 24

Teijo Toivonen / VD
Suomen Lämpöpuu Oy
Horontie 166
FIN-64700 Teuva
Tel. +358 (0)400-219 787

Lagerbana för (vänster) och efter (höger) RVS-behandling

Röntgenbild av ett slipprov av ett RVS-behandlat rullager.
Det mörkaste området är ett plastmaterial i vilket man ingjuter provföremålet för tillverkning av ett slipprov. Den ljusa delen är det ursprungliga stålet. Mellanmörkt område är ett metallkeramiskt skikt som har bildats på ytan av rullagrets löpbana.

Elförbrukningen har minskat med 5%


ABERDEEN PROPERTY INVESTOR SERVICES AB

Första gången jag fick kännedom om er var att jag surfade på Internet. Egentligen letade jag efter Slick 50 för att få min bil att må bättre. Då hittade jag er hemsida där det stod om RVS technology. Det kändes som om er produkt var precis det jag sökte. Men med tanke på vad det stod om att det var så fantastiskt så undrade jag. Men, man måste ju försöka.
Jag beställde en motorbehandling till min Opel Vectra 1990 årsmodell som har gått 18 000 mil. Själv tycker jag att bilen går fantastiskt mycket bättre. Kompressionen har blivit bättre. Då bestämde jag mig för att testa er produkt även för växellådan. Eftersom det kändes som att den blev mycket bättre blev jag intresserad av att även testa era produkter på andra områden. Eftersom jag är driftansvarig på en stor fastighet på 75.000 kvm så insåg jag att det fanns många användningsområden.
Vi har pumpar, fläktar och kylmaskiner. En av kylkompressorerna var så skadad att det var dags att byta ut den, men istället tänkte jag på er produkt för dieselmotorer. Jag köpte 2 tuber RSV och resultatet blev fantastiskt. Jag tillsammans med kylteknikern var imponerade. Kylkompressorn gick som en klocka, vilket den INTE hade gjort annars.
Eftersom det resultatet var så bra bestämde jag mig för att köpa ert fett för att behandla våra 45 kilowatts fläktmotorers rullager, vi använde även ert fett till fläktaggregaten. Förhoppningsvis blir resultatet lika fantastiskt som det har blivit på kylkompressorn. Inte nog med att saker och ting fungerar bättre så kommer vi att spara energi, hoppas jag. Vi återkommer med resultatet i siffror senare.

Med vänliga hälsningar
Håkan Andersson
Aberdeen Property Investor Services AB
Hakan.Andersson@aberdeenpropertyinvestors.com

Den här kylkompressorn var slutkörd och skulle bytas ut (kostnad på ca 200 000 SEK). Men den renoverades med RVS-tekniken för ca 1 200 SEK utan driftavbrott och går nu som en klocka. (Kompressorn behandlades första gången i augusti 2004 och det var inte förrän sommaren 2012 som en andra behandling krävdes).