Renovera turboaggregat

Ett turboaggregat jobbar vid mycket svåra förhållanden, avgasernas temperatur kan överstiga 1000ºC och turbinens rotationshastighet når upp till 200 000 varv/min. Därför ställer man extra höga krav på olja för motorer med turboladdning.

Det mest förekommande problem i ett turboaggregat är slitaget av lagren och turbinens axel som tar sig uttryck i uppkomsten av missljud i aggregatet. Det sammanlagda slitaget av axeln och lagret får, beroende på modellen, inte överstiga 0,03-0,06 mm.
Turbinen i aggregatet blir mycket varm – 1000°C och högre. Denna värme sprider sig över till axeln. Men för att behålla den rätta viskositeten och inte bränna sig fast i lagren, skall oljans temperatur inte överstiga 150°C. Dessa förhållanden upprätthålls med en riklig mängd olja, 2-3 liter/min, som flödar via lagren.
För att undvika problem med turboaggregat skall man se till att oljetrycket är det rätta och att oljan är av typ och kondition som rekommenderas av tillverkaren. Dessutom skall man vara ”snäll” mot aggregatet.

Här intill är fotot på turboaggregatets radial glidlager. Till vänster är lagret som det skall vara.
Oljekanalerna i lagret till höger är igensatta med förbränd olja och föroreningar. Den erforderliga oljemängden kan inte flöda fritt genom lagret – både lagret och axeln blir överhettade och slits väldigt snabbt.
RVS-behandlingen kan rensa oljekanalerna om de inte är helt täppta av fastbrända föroreningar.
Metallkeramiska skikt bildas på axeln och i lagren och återställer funktionen.

Naturligtvist bildas vid RVS-behandlingen metallkeramiska skikt som skyddar effektivt mot framtida slitage även i ett välfungerande turboaggregat. Ett metallkeramiskt skikt är ett mycket hårt material och har en så låg friktionskoefficient som 0,003-0,007 (utan smörjning) vilket är jämförbart med friktionskoefficienten 0,001-0,005 för hydrodynamisk friktion dvs. friktionen med smörjning.

Med andra ord kommer ett RVS-behandlat turboaggregat under den stund som oljan är fortfarande kall och inte når farm till det, att fungera lika bra som ett smort aggregat – den kritiska tiden blir helt enkelt mindre påfrestande för lagren och axeln.

RVS PROFESSIONAL GEL

RVS Technology® Professional Gel saluförs i två olika koncentrationer: RVS Professional Gel-11, 400 ml (motsvarar 50 x G4) och RVS Professional Gel-14, 400 ml (motsvarar 200 x G4) alltså fyra gånger mer koncentrerad än Gel-11

Varje 400 milliliters burk är försedd med en doseringspump som tillhandahåller 200 doser. Ett pumpslag levererar ca 2 ml RVS-medel (400 ml/200 pumpslag).

En dos (ett pumpslag) av RVS Professional Gel-11 låter dig utföra en behandlingsetapp på en bensinmotor med en oljevolym på 1 liter. Respektive för en bensin motor med 4 liters oljevolym behöver man således göra 4 pumpslag. En komplett behandling bestående av två etapper kräver 4 pumpslag för den första etappen och 4 pumpslag för den andra etappen (8 pumpslag sammanlagt).

För en behandling av en dieselmotor behövs det 25% mer RVS-medel. Om du exempelvis behandlar en dieselmotor på 4 liter (oljevolym) behöver du en ordinarie dos RVS medel + en 25 % tillsatsökning. I detta fall resulterar det i 5 pumpslag (4 x 1,25 = 5). Respektive 10 pumpslag RVS PROFGEL-11 för renoverande behandling (etapp 1 + etapp 2).

För behandling av en transmission behövs det 30 % mer RVS-medel än för behandling av en bensinmotor. Till exempel man vill behandla en växellåda med 2 liters oljevolym behöver du 2 pumpslag x 1,3, vilket resulterar i 2,6 pumpslag (2 för förebyggande behandling och 3 för renoverande)

För hydrauliska anordningar är doseringen densamma som för bensinmotorer, dvs. 1 pumpslag per liter olja.

Vid behandling med Professional Gel-14 reduceras mängderna 4 gånger.

Användningen av Professional Gel i övrigt liknar de andra RVS produkterna. Du behöver bara en liten flaska med ändamålets kompatibla olja för att blanda i gelen innan applicering.

MOTORCYKEL KEDJA RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING

TVÅTAKTSMOTOR RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING

Kontrollera att produkten motsvarar typ och storlek av motor som ska behandlas. Om motorns storlek inte motsvarar sortimentets utbud kan flera förpackningar tillämpas. Tex. om slagvolymen i motorn är 250 cm³ skall 2 st förpackningar av 2-Stroke Engine Treatment 125 användas tillsammans.

DIESELPUMP RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING

Denna renoveringssats innehåller tillräckligt RVS-material för renovering av en högtryckspump i en dieselmotor med slagvolym upp till 3 liter. För behandling av motor med större slagvolym behövs det flera sådana satser.

RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING AV styrservo

Kör som vanligt. Behandlingen är fullbordad efter ca 150–200 mils (30-40 timmars) körning och håller sig i minst 10 000 mil (2 000 timmar).

RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING AV MANUELL- OCH AUTOMATISK VÄXELLÅDA, BAKAXEL, FÖRDELNINGSLÅDA – ALLA TYPER AV VÄXLAR ÖVERHUVUDTAGET

Kör som vanligt. Behandlingen är fullbordad efter ca 150–200 mils (30-40 timmars) körning och håller sig i minst 10 000 mil (2 000 timmar).

*När det gäller behandling av automatväxellåda använd ATF och tillsätt blandningen via mätstickans rör.

Notering: Blir det endast små förbättringar innebär det att mekanismen är mycket sliten. Upprepa då behandlingen. En RVS Technology® behandlad manuell växellåda kan vid akut behov köras helt utan olja i upp till 50 mil utan haveririsk.

RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING AV BENSIN- OCH DIESELMOTOR

Steg 1

Kör nu ca 30–40 mil (6–8 timmar) som vanligt – inte nödvändigtvis allt på en gång. Kör helst inte mer än ca 40 mil innan andra etappen påbörjas.

Steg 2

Kontrollera oljans kondition. Om oljan fortfarande är i gott skick kan du göra den andra behandling med samma olja. Om oljan har blivit dålig, svart, vilket kan hända om motorn inte tidigare har underhållits ordentligt – byt olja och filter. Repetera de första fem stegen ovan. Behandlingen är fullbordad efter ca 150–200 mils respektive 30–40 timmars körning, räknat från sista tillförseln av RVS-medel i motorn. Bytt inte oljan under tiden. Sedan byter man oljan enligt den ordinarie scheman. Behandlingsresultatet håller sig i minst 10 000 mil (2 000 timmar).

Det är viktigt att rätt diagnos ställs före behandlingen. Man måste komma ihåg att i en sådan komplicerad mekanism som exempelvis en förbränningsmotor finns både komponenter som utsätts för slitage och komponenter som åldras på annat sätt. Om t.ex. kolvringarna har förlorat sin spänstighet och kompressionen på grund av detta har minskat, hjälper inte RVS-behandlingen så mycket utan kolvringarna måste då bytas ut. Resten sköter RVS.