Renovera turboaggregat

Ett turboaggregat jobbar vid mycket svåra förhållanden, avgasernas temperatur kan överstiga 1000ºC och turbinens rotationshastighet når upp till 200 000 varv/min. Därför ställer man extra höga krav på olja för motorer med turboladdning.

Det mest förekommande problem i ett turboaggregat är slitaget av lagren och turbinens axel som tar sig uttryck i uppkomsten av missljud i aggregatet. Det sammanlagda slitaget av axeln och lagret får, beroende på modellen, inte överstiga 0,03-0,06 mm.
Turbinen i aggregatet blir mycket varm – 1000°C och högre. Denna värme sprider sig över till axeln. Men för att behålla den rätta viskositeten och inte bränna sig fast i lagren, skall oljans temperatur inte överstiga 150°C. Dessa förhållanden upprätthålls med en riklig mängd olja, 2-3 liter/min, som flödar via lagren.
För att undvika problem med turboaggregat skall man se till att oljetrycket är det rätta och att oljan är av typ och kondition som rekommenderas av tillverkaren. Dessutom skall man vara ”snäll” mot aggregatet.

Det betyder att man inte skall belasta motorn för fullt innan oljetemperaturen nått den rätta nivån och efter en hård körning skall man ge aggregatet 2- 4 minuter att svalna av innan man stänger av motorn.

Här intill är fotot på turboaggregatets radial glidlager. Till vänster är lagret som det skall vara.
Oljekanalerna i lagret till höger är igensatta med förbränd olja och föroreningar. Den erforderliga oljemängden kan inte flöda fritt genom lagret – både lagret och axeln blir överhettade och slits väldigt snabbt.
RVS-behandlingen kan rensa oljekanalerna om de inte är helt täppta av fastbrända föroreningar.
Metallkeramiska skikt bildas på axeln och i lagren och återställer funktionen.

Naturligtvist bildas vid RVS-behandlingen metallkeramiska skikt som skyddar effektivt mot framtida slitage även i ett välfungerande turboaggregat. Ett metallkeramiskt skikt är ett mycket hårt material och har en så låg friktionskoefficient som 0,003-0,007 (utan smörjning) vilket är jämförbart med friktionskoefficienten 0,001-0,005 för hydrodynamisk friktion dvs. friktionen med smörjning.

Med andra ord kommer ett RVS-behandlat turboaggregat under den stund som oljan är fortfarande kall och inte når farm till det, att fungera lika bra som ett smort aggregat – den kritiska tiden blir helt enkelt mindre påfrestande för lagren och axeln.