Renovera transmission med RVS

Manuell Växellåda, bakaxel, fördelningslåda

Även om en manuell växellåda och bakaxel är relativt okomplicerade mekanismer är det inte alltid lätt att fastställa den rätta orsaken till eventuella problem. Vissa beteenden, ljudkaraktär och vibrationer kan vara rätt lika vid helt olika problemursprung.

Diagnossvårigheterna uppstår till följd av att missfunktionen ofta uppenbar sig endast vid körning och framträder vid vissa hastigheter eller vissa belastningar. Det gör det alltså omöjligt att undersöka aggregaten vid stillastående fordon.
I och med att ljudet sprider sig rätt så kaotiskt i karossen blir det genast ganska vanskligt att köra och lyssna. Oljudet som exempelvis tycks med all sannolikhet komma från backaxeln kan i själva verket härstamma från stödlagret, kardanknuten eller hjullagret.

Missljud i växellåda kan härstamma från urtrampningslagret vilket kan inte renoveras med RVS-behandlingen eftersom lagret ligger utanför oljebadet. Slutar det att låta när du trycker ner kopplingen så är problemet med all sannolikhet ligger inte i urtrampningslagret. Om ljud uppstår när man trycker ner koppling är det urtrampningslager.

Det är emellertid helt avgörande för en lyckad behandling att fastställa den riktiga orsaken till problemet. Är du det minsta tveksam, be en specialist undersöka fordonet. Chansar man blir resultatet helt beroende av turen. Å andra sida kan det vara ekonomiskt försvarbart att försöka gissa sig fram till problemet, då själva undersökningen med all säkerhet blir dyrare än RVS-behandlingen.

Automat växellåda.

En automatväxellåda är både en mekanisk och hydraulisk (nuförtiden ofta även elektronisk) anordning. RVS-behandlingen kan, som bekant, åtgärda bara mekaniskt slitna delar och i bästa fall även ”blästra” genom oljekanalerna om de inte är helt igentäppta med föroreningarna.
Om man redan har bytt oljan och filtret i växellådan men trots detta inte fått någon förbättring, är det värt att satsa på RVS-behandlingen, även om man gör det så att säga på vinst och förlust. Alternativen att renovera på traditionellt sätt eller byta blir betydligt dyrare.

Två saker är dock alltid garanterade med RVS-behandlingen maskindelarna skyddas effektivt mot framtida förslitningar och friktionen i aggregaten minskar, vilket leder till besparing i bränsleförbrukningen.