Renovera styrservo

Hydrauliska system.

Denna typ av servostyrning drivs av en pump som är kopplad till motorn med en drivrem. Pumpen levererar hydraulvätska under tryck. När ratten vrids och det är motstånd från hjulen öppnas en ventil som leder in hydraulvätskan till en kolv som hjälper till att vrida hjulen i den önskade riktningen. När man har vridit hjulen i det önskade läget upphör motståndet och då stängs ventilen.
Fördelen med hydrauliska system är att det anses ge den bästa körkänslan. Trycket styrs av bilens hastighet – högre tryck vid lägre hastighet. Det gör att man får mer kraft vid parkering och långsam körning när styrningen går trögare. Omvänt har man mindre kraft när bilen rullar i landsvägsfart och styrningen ändå går ganska lätt.
Om trycket skulle försvinna i systemet finns fortfarande den mekaniska kopplingen kvar så att man kan styra. Enda skillnaden är att det går tyngre.
En nackdel med ett hydrauliskt system är att pumpen tar kraft från motorn även när man inte styr bilen. 
I genomsnitt förbrukar en hydraulisk styrservo ca. 1,5–2,2 kW på små bilar respektive ca 3 kW på större fordon. Även på tomgång eller när bilen står stilla tas det ca 0,2–0,4 kW från motorn.

Elektrohydrauliska system.

I detta system drivs pumpen av en elmotor. I övrigt är konstruktionen likadan som ovanstående. En fördel med att använda den elektrisk pump är att den kan slå på/av automatiskt efter behov och därmed sparar energi.

Elektriska system.

Helt elektriska system utan hydraulik har blivit vanligare under 2000-talet. Oftast sitter det inbyggt i kuggstången, vilket gör det enkelt att bygga bilar med eller utan servostyrning. Det är billigare att tillverka och minskar bränsleförbrukningen jämfört med hydrauliska system.Om servostyrningen slutar fungera kan man köra utan servohjälp, men oftast blir det väldigt tungt att styra p g a att utväxlingen är anpassad för servo. Reparation av elektrisk servostyrning innebär oftast byte av hela kuggstången.

Problem i hydrauliska och elektrohydrauliska styrservo uppstår oftast p.g.a. slitage av trumblad och pumphusets innerbana samt eventuellt slitage av glidlagret. Problemen uttrycker sig som minskad servoeffekt och missljud. Vid behandlingen mer RVS renoveras endast servopumpen och funktionen återställs helt vid måttligt slitage.

RVS PROFESSIONAL GEL

RVS Technology® Professional Gel saluförs i två olika koncentrationer: RVS Professional Gel-11, 400 ml (motsvarar 50 x G4) och RVS Professional Gel-14, 400 ml (motsvarar 200 x G4) alltså fyra gånger mer koncentrerad än Gel-11

Varje 400 milliliters burk är försedd med en doseringspump som tillhandahåller 200 doser. Ett pumpslag levererar ca 2 ml RVS-medel (400 ml/200 pumpslag).

En dos (ett pumpslag) av RVS Professional Gel-11 låter dig utföra en behandlingsetapp på en bensinmotor med en oljevolym på 1 liter. Respektive för en bensin motor med 4 liters oljevolym behöver man således göra 4 pumpslag. En komplett behandling bestående av två etapper kräver 4 pumpslag för den första etappen och 4 pumpslag för den andra etappen (8 pumpslag sammanlagt).

För en behandling av en dieselmotor behövs det 25% mer RVS-medel. Om du exempelvis behandlar en dieselmotor på 4 liter (oljevolym) behöver du en ordinarie dos RVS medel + en 25 % tillsatsökning. I detta fall resulterar det i 5 pumpslag (4 x 1,25 = 5). Respektive 10 pumpslag RVS PROFGEL-11 för renoverande behandling (etapp 1 + etapp 2).

För behandling av en transmission behövs det 30 % mer RVS-medel än för behandling av en bensinmotor. Till exempel man vill behandla en växellåda med 2 liters oljevolym behöver du 2 pumpslag x 1,3, vilket resulterar i 2,6 pumpslag (2 för förebyggande behandling och 3 för renoverande)

För hydrauliska anordningar är doseringen densamma som för bensinmotorer, dvs. 1 pumpslag per liter olja.

Vid behandling med Professional Gel-14 reduceras mängderna 4 gånger.

Användningen av Professional Gel i övrigt liknar de andra RVS produkterna. Du behöver bara en liten flaska med ändamålets kompatibla olja för att blanda i gelen innan applicering.

MOTORCYKEL KEDJA RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING

TVÅTAKTSMOTOR RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING

Kontrollera att produkten motsvarar typ och storlek av motor som ska behandlas. Om motorns storlek inte motsvarar sortimentets utbud kan flera förpackningar tillämpas. Tex. om slagvolymen i motorn är 250 cm³ skall 2 st förpackningar av 2-Stroke Engine Treatment 125 användas tillsammans.

DIESELPUMP RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING

Denna renoveringssats innehåller tillräckligt RVS-material för renovering av en högtryckspump i en dieselmotor med slagvolym upp till 3 liter. För behandling av motor med större slagvolym behövs det flera sådana satser.

RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING AV styrservo

Kör som vanligt. Behandlingen är fullbordad efter ca 150–200 mils (30-40 timmars) körning och håller sig i minst 10 000 mil (2 000 timmar).

RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING AV MANUELL- OCH AUTOMATISK VÄXELLÅDA, BAKAXEL, FÖRDELNINGSLÅDA – ALLA TYPER AV VÄXLAR ÖVERHUVUDTAGET

Kör som vanligt. Behandlingen är fullbordad efter ca 150–200 mils (30-40 timmars) körning och håller sig i minst 10 000 mil (2 000 timmar).

*När det gäller behandling av automatväxellåda använd ATF och tillsätt blandningen via mätstickans rör.

Notering: Blir det endast små förbättringar innebär det att mekanismen är mycket sliten. Upprepa då behandlingen. En RVS Technology® behandlad manuell växellåda kan vid akut behov köras helt utan olja i upp till 50 mil utan haveririsk.

RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING AV BENSIN- OCH DIESELMOTOR

Steg 1

Kör nu ca 30–40 mil (6–8 timmar) som vanligt – inte nödvändigtvis allt på en gång. Kör helst inte mer än ca 40 mil innan andra etappen påbörjas.

Steg 2

Kontrollera oljans kondition. Om oljan fortfarande är i gott skick kan du göra den andra behandling med samma olja. Om oljan har blivit dålig, svart, vilket kan hända om motorn inte tidigare har underhållits ordentligt – byt olja och filter. Repetera de första fem stegen ovan. Behandlingen är fullbordad efter ca 150–200 mils respektive 30–40 timmars körning, räknat från sista tillförseln av RVS-medel i motorn. Bytt inte oljan under tiden. Sedan byter man oljan enligt den ordinarie scheman. Behandlingsresultatet håller sig i minst 10 000 mil (2 000 timmar).

Det är viktigt att rätt diagnos ställs före behandlingen. Man måste komma ihåg att i en sådan komplicerad mekanism som exempelvis en förbränningsmotor finns både komponenter som utsätts för slitage och komponenter som åldras på annat sätt. Om t.ex. kolvringarna har förlorat sin spänstighet och kompressionen på grund av detta har minskat, hjälper inte RVS-behandlingen så mycket utan kolvringarna måste då bytas ut. Resten sköter RVS.