MINSKA CO- OCH HC UTSLÄPP

Har du något av följande; höga avgasvärden, högt HC värde, högt CO värde? Många upplever för höga avgasvärden inkluderat HC-värde och CO-värde på sina äldre fordon och extra tydligt blir det efter att man fått ombesiktning på dessa.

I takt med att en motor slits så rubbas dess optimala toleranser, vilket kan visa sig i olika symptom. Ett av dem är för höga avgasvärden pga. en obalans i motorns förbränning.

Nedan sammanställer vi de olika utsläppen, vad rubbningen kan bero på samt hur det kan åtgärdas. Läs den enkelt förklarande eller den mer detaljerade guiden.

RVS ÄR ETT ENKELT SÄTT ATT ÅTGÄRDA DINA HÖGA AVGASVÄRDEN

Höga avgasvärden beror många gånger (inte alltid) på att motorn har slitits med tiden och tappat sina ursprungliga toleranser. Med RVS-motorbehandling kan man väsentligt minska CO- och HC-utsläpp av äldre och slitna fordon.
När motorns slitagedelar slitits ned, tappar motorn sin ursprungliga prestation. En av konsekvenserna är att utsläppshalterna ökat pga. att luft/bränsleförhållande har skiftats till följd av ”otäthet” i förbränningskammaren.

RVS är ett enkelt och billigt alternativ till en traditionell motorrenovering. Du behöver endast fylla på din olja med RVS, för att få effekt och att behandlingen ska påbörjas.

HC (kolväten) är ofullständigt förbränt bränsle. Höga kolväte nivåer avgaserna är ofta relaterade till problem i tändsystemet; defekta tändstift, dåliga tändkablar, felaktigt tändläge eller insprutningsvinkel, vacuumläckor eller felaktigt luft/bränsleförhållande, som förorsakar oriktig förbränning och höga HC-värden.

CO (kolmonoxid) bildas när syret inte räcker till under förbränningen. Höga kolmonoxidnivåer (mätt i procent av avgaserna) förorsakas av för fet blandning vilken i sin tur kan bero på lågt tomgångsvarv, igensatt luftfilter, dåligt fungerande PCV-ventil eller felaktigt inställd förgasare eller insprutning.
Låga syrgasnivåer tyder på att det finns mer bränsle än som kan förbrukas med det syre som är tillgängligt. Detta kan kallas syrebrist. Lösningen är att minska mängden av bränsle (justering) eller öka mängden av luft (tex byta luftfiltret).

CO2 (koldioxid) är en viktig parameter för att ställa diagnos på hur effektiv förbränningsprocessen är. Mängden av koldioxid tyder på en mer effektiv förbränning.
Ju större andel CO2 i avgaserna, desto effektivare arbetar motorn. Ett värde på 13-15% anses vara riktigt bra, vid CO och HC på eller nära noll och syrgas ca 1-3%.

O2 (syrgas) visar hur väl inställd förgasaren är. Om syrgasinnehållet mäts då luft/bränsleförhållandet ändras från fet till mager, eller från mager till fet, visar ett hopp i värdarna på åtminstone 0,5% vid den punkt där övergången sker mellan fet och mager.O2-mätning kan också användas för att upptäcka vacuumläckor och tändningsproblem som ger upphov till misständning samt felaktiga prov värden på grund av att avgasgivaren inte är korrekt insatt och/eller att avgassystemet läcker. Syrgasvärden på 1,5% eller mindre anses idealiska med HC och CO på eller nära noll och CO2 inom 13-15%.

NOx (kväveoxider) ungefär 80% av luften består av kväve, övriga ca 20% är syre. En förbränningsmotor förbrukar syrgas O2 när den går och släpper ut kväveoxider som avgaser. Kväveoxider bildas när förbränningstemperaturen överstiger 1370 °C. Även om NOx-föreningarna inte direkt påverkar motorns gång, förorsakar de under vissa atmosfäriska förhållanden smog tillsammans med oförbränt bränsle (HC).
En del av lösningen när det gäller att hålla NOx under kontroll har varit en anordning som kallas EGR-ventil (för avgasrecirkulation) för att sänka förbränningstemperaturen genom att recirkulera avgaserna tillbaka till förbränningskammaren. Mekanikern/teknikern kan inte göra mycket för att styra utsläppen annat än att se till att motorn och EGR-ventilen fungerar som de skall.

VÅRA TYSKA TESTER VISAR
Kompressionsdata för Ford Fiesta 
(vänster: före behandlingen, mitten: efter behandlingen, höger: efter 5 000 km)
Detta försöksresultat visade redan efter en timmes tomgångskörning med testfordonet att en tydlig förbättring av kompressionsdata kunde noteras genom behandlingen med RVS-Technology®-Gel. Kompressionsdata för cylindrarna 1-3 höjdes från ett område mellan 4 och 6 till ca 8,5 till 10,5. 
Därmed uppnåddes en tydlig förbättring av kompressionen i de fyra cylindrarna (mittdiagrammet). Efter en testkörning på 5000 km finner man en ytterligare förbättring av cylindrarna 2 och 3 och sammantaget ett mera symmetriskt förlopp i alla cylindrarna.

NÅGRA CITAT UR VÅRA KUNDERS BREV

Mina bilar, 2 Porsche, 1 BMW, 1 Audi och en Volvo är behandlade i varje detalj med RVS. Bilarna är olika gamla och som nya i skick. Äldsta Porschen är -82:a = pensionär. Bilprovningen kollar alltid si co- mätare för mina bilar är så täta så de tror inte sina ögon, att så gammal bil har så låga värden. =>RVS!… ” / Agne Jansson
Läs mer

Efter en viss tvekan har jag provat er produkt på min gamla Fiesta, som led av för höga HC värden. Häromdagen gjorde jag en ombesiktning och värdarna var nu helt ok 50 istället för 150. Som du förstår är jag mer än nöjd!…   
/ Håkan Alsterlind
Läs mer

CO värdet mättes upp till 0.0 och HC värdet till 006. Vid förra besiktningen var CO värdet 0.3 och HC värdet 0.90. En markant sänkning av utsläppen m.a.o. Hur är det möjligt? Jag utgår ifrån att detta har med behandlingen av RVS att göra. Bör sägas att bilen rullat över 21.000 mil med samma katalysator och lambdasond… / Peter Andersson
Läs mer

… På bilbesiktningen märkte jag att CO- och HC-värdena gått ned till noll, två besiktningar i följd. Detta hade inte hänt tidigare. Sammantaget måste jag säga att det hela är imponerande, så nu beställer jag en behandling tre andra bilar… 
/ Erik Skoglund
Läs mer

RVS PROFESSIONAL GEL

RVS Technology® Professional Gel saluförs i två olika koncentrationer: RVS Professional Gel-11, 400 ml (motsvarar 50 x G4) och RVS Professional Gel-14, 400 ml (motsvarar 200 x G4) alltså fyra gånger mer koncentrerad än Gel-11

Varje 400 milliliters burk är försedd med en doseringspump som tillhandahåller 200 doser. Ett pumpslag levererar ca 2 ml RVS-medel (400 ml/200 pumpslag).

En dos (ett pumpslag) av RVS Professional Gel-11 låter dig utföra en behandlingsetapp på en bensinmotor med en oljevolym på 1 liter. Respektive för en bensin motor med 4 liters oljevolym behöver man således göra 4 pumpslag. En komplett behandling bestående av två etapper kräver 4 pumpslag för den första etappen och 4 pumpslag för den andra etappen (8 pumpslag sammanlagt).

För en behandling av en dieselmotor behövs det 25% mer RVS-medel. Om du exempelvis behandlar en dieselmotor på 4 liter (oljevolym) behöver du en ordinarie dos RVS medel + en 25 % tillsatsökning. I detta fall resulterar det i 5 pumpslag (4 x 1,25 = 5). Respektive 10 pumpslag RVS PROFGEL-11 för renoverande behandling (etapp 1 + etapp 2).

För behandling av en transmission behövs det 30 % mer RVS-medel än för behandling av en bensinmotor. Till exempel man vill behandla en växellåda med 2 liters oljevolym behöver du 2 pumpslag x 1,3, vilket resulterar i 2,6 pumpslag (2 för förebyggande behandling och 3 för renoverande)

För hydrauliska anordningar är doseringen densamma som för bensinmotorer, dvs. 1 pumpslag per liter olja.

Vid behandling med Professional Gel-14 reduceras mängderna 4 gånger.

Användningen av Professional Gel i övrigt liknar de andra RVS produkterna. Du behöver bara en liten flaska med ändamålets kompatibla olja för att blanda i gelen innan applicering.

MOTORCYKEL KEDJA RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING

TVÅTAKTSMOTOR RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING

Kontrollera att produkten motsvarar typ och storlek av motor som ska behandlas. Om motorns storlek inte motsvarar sortimentets utbud kan flera förpackningar tillämpas. Tex. om slagvolymen i motorn är 250 cm³ skall 2 st förpackningar av 2-Stroke Engine Treatment 125 användas tillsammans.

DIESELPUMP RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING

Denna renoveringssats innehåller tillräckligt RVS-material för renovering av en högtryckspump i en dieselmotor med slagvolym upp till 3 liter. För behandling av motor med större slagvolym behövs det flera sådana satser.

RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING AV styrservo

Kör som vanligt. Behandlingen är fullbordad efter ca 150–200 mils (30-40 timmars) körning och håller sig i minst 10 000 mil (2 000 timmar).

RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING AV MANUELL- OCH AUTOMATISK VÄXELLÅDA, BAKAXEL, FÖRDELNINGSLÅDA – ALLA TYPER AV VÄXLAR ÖVERHUVUDTAGET

Kör som vanligt. Behandlingen är fullbordad efter ca 150–200 mils (30-40 timmars) körning och håller sig i minst 10 000 mil (2 000 timmar).

*När det gäller behandling av automatväxellåda använd ATF och tillsätt blandningen via mätstickans rör.

Notering: Blir det endast små förbättringar innebär det att mekanismen är mycket sliten. Upprepa då behandlingen. En RVS Technology® behandlad manuell växellåda kan vid akut behov köras helt utan olja i upp till 50 mil utan haveririsk.

RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING AV BENSIN- OCH DIESELMOTOR

Steg 1

Kör nu ca 30–40 mil (6–8 timmar) som vanligt – inte nödvändigtvis allt på en gång. Kör helst inte mer än ca 40 mil innan andra etappen påbörjas.

Steg 2

Kontrollera oljans kondition. Om oljan fortfarande är i gott skick kan du göra den andra behandling med samma olja. Om oljan har blivit dålig, svart, vilket kan hända om motorn inte tidigare har underhållits ordentligt – byt olja och filter. Repetera de första fem stegen ovan. Behandlingen är fullbordad efter ca 150–200 mils respektive 30–40 timmars körning, räknat från sista tillförseln av RVS-medel i motorn. Bytt inte oljan under tiden. Sedan byter man oljan enligt den ordinarie scheman. Behandlingsresultatet håller sig i minst 10 000 mil (2 000 timmar).

Det är viktigt att rätt diagnos ställs före behandlingen. Man måste komma ihåg att i en sådan komplicerad mekanism som exempelvis en förbränningsmotor finns både komponenter som utsätts för slitage och komponenter som åldras på annat sätt. Om t.ex. kolvringarna har förlorat sin spänstighet och kompressionen på grund av detta har minskat, hjälper inte RVS-behandlingen så mycket utan kolvringarna måste då bytas ut. Resten sköter RVS.