Minska bränsleförbrukning med rvs-behandling

Det är tämligen svårt att göra mätningar av bränsleförbrukning. Både inre och yttre faktorerna påverkar resultatet.
Med inre faktorerna menas fordonets skick – motorkondition och hela drivlinans skick, dvs. växellådans, bakaxelns, drivaxlarnas, hjullagrens kondition och inte minst lufttrycket i däck och däckets typ.
Med de yttre faktorerna menas vindens styrka och riktning, lufttemperatur och fuktighet. Dessutom har givetvis körsättet stor inverkan på bränsleförbrukningen.

För att göra en rättvis bedömning av förändringen i bränsleförbrukningen måste de förhållanden som inverkar på förbrukningen före och efter behandlingen vara rätt lika. Dessutom är det viktigt att göra mättningarna under en så lång körsträcka som möjlig. Därför att ju längre man kör desto jämnare fördelas skillnaderna som alltid finns i de yttre faktorerna.

Ett praktexempel på hur man inte skall göra ett bränsleförbrukningstest är beskrivet i ett nummer av Teknikens Värld. Artikeln handlar ironiskt nog just om att mäta bränsleförbrukningen. ” Först fylldes tanken tills det rann över, sedan körde vi i väg på en landsvägstur på 163,3 km…”
För det första: Det föreligger en risk att bränslet skvättas ut via skvallerröret.
För det andra: Det kan finnas luftfickor i tanken. När man sedan kör och bränslet rörs om, går luften ur och bränslet som finns i påfyllningsröret sjunker ner.

Om röret är ca 5 cm tjockt och 1 m lång då rymmer det omkring 2 liter bränsle. Förutsatt att bilen drar 1 lit/mil blir förbrukningen 16 lit på 16 mil. 2 liter av 16 är 12%. Vad är vitsen med mätningar som kan ge 12% fel?
Under en så kort sträcka som 163,3 km, kan man åka exempelvis i med- eller motvind och detta påverkar väsentligt förbrukningen. Här nämndes bara några faktorer som helt kan kasta om mätningsresultaten.

I diagrammet insänt av en av våra kunder ser man tydligt hur förbrukningen varierar från ett fall till ett annat men de ackumulerade medelvärden ger en rättvis bild av den riktiga förbrukningen. Man skall alltså förbruka minst en tank, helst två för att få en mer eller mindre rätt uppfattning om bränsleförbrukningen.

Hur mycket minskar bränsleförbrukningen efter RVS-behandlingen?
I samma brev som vår kund presenterar sitt diagram skriver han:
”Man kan konstatera att Slick 50 behandlingen inte gav något vidare resultat. RVS-metoden visar för närvarande på en positiv förändring av förbrukningen, dock inte den förväntade 20 procentiga minskningen”.
Det är omöjligt att säga i förväg hur mycket bränsleförbrukningen minskar. Generellt kan man säga ju mer sliten en motor är, desto tydligare blir resultatet i alla avseende, inklusive bränsleförbrukningen. Detta resonemang gäller alla aggregat. Naturligtvist ett lik kan RVS-behandlingen omöjligt blåsa nytt liv i! Men ett slitet fordon som fortfarande är i brukbart skick är det fullt möjligt att återsälla till praktiskt taget nytt skick.
Man har förresten rätt att förvänta sig en 20 % mindre bränsleförbrukning. Vi har ju själva lovat att i kombination med behandlingen av motorn och hela drivlinan kan förbrukningen minska med upp till 20 % och detta stämmer väll överens med kundbreven på hemsidan.

Exempel 1.
” Min Mercedes 200 -88 hade gått ca 27000 mil… Hela drivlinan löper som smort och bensinförbrukningen ligger nu på snitt 0.72 l/mil mot tidigare 0.8-0.95 l/mil.” Alltså är minskningen 18,2 %

Exempel 2.
Impreza gt-turbo 4wd -99. Här har förbrukningen minskat med 23 % och det är ju helt naturligt för att i detta fall handlar det om en bil med permanent fyrhjulsdrift. Kunden har behandlat hela drivlinan, mekaniska förluster har minskat i varje behandlat aggregat vilket ger sammanlagt en minskning av förbrukningen på 23 %.

Exempel 3.
Opel Vectra -97 aut. En så pass stor förbättring – hela 28,2 % – kan rimligtvis förklaras med att motorn före behandlingen var ganska svag och automatlådan kopplade alldeles för sent över till de högre växlarna eller kanske inte kopplade alls på den högsta växeln utom kanske när man körde i nedförsbacken. Bilen hade alltså hela tiden körts underväxlad. Detta medför självfallet hög bränsleförbrukning. Efter RVS-motorbehandlingen återställdes motoreffekten och växellådan började växla som den skall. Följden blev, som man kunde vänta sig, en ansenlig minskning av bränsleförbrukningen.

Till slut vill vi understryka att en motors bränsleförbrukning i mycket stor utsträckning beror på funktionen av tändningen, luftfilter, olika slags givare och insprutningen. Så om man har för hög bränsleförbrukningen som till största delen beror på missfunktionen av de sistnämnda komponenterna, kommer RVS-behandlingen (som ju bara svarar för motors täthet och minskad friktion) i procent räknat, att ha en relativt liten andel av inverkan.

Exemplet härintill visar att förbrukningen som är relaterad till slitaget i båda diagrammen är lika med 0,15 lit/mil.
I det övre diagrammet är den sammanlagda förbrukningen 1,15 lit/mil och 0,15 lit/mil svarar endast för 13 % av den totala förbrukningen.

Efter RVS-behandlingen kommer den till slitage relaterade andelen på 0,15 lit/mil att elimineras och bilen kommer att dra lika mycket bränsle som en ny bil, eventuellt något mindre.