HENINGSSPÅR OCH RVS-BEHANDLING

I sina brev uttrycker läsarna ibland farhågor att det metallkeramiska skikt som bildas vid RVS-behandlingen kan eliminera heningspåren på cylinderväggarna.
Här förklarar vi varför dessa farhågor är obefogade.

Hening är en abrasiv bearbetning som sker med låg hastighet under kontrollerat tryck och i flera riktningar samtidigt vilket skapar en yta med stor noggrannhet och hög finish.

Heningen av cylinderväggar utförs i två etapper: först med slipverktyg 100-120 mkm, vilket lämnar 20-30 mkm djupa spår efter sig

och sedan med finare verktyg på 16-40 mkm som jämnar ut ojämnheterna efter den första bearbetningen.

För att det hela skall fungera måste spåren vara rättformade. Tack vare ytspänningskrafterna gör smala spår att olja höjer sig upp över ytan. Vid breda spår tänjs oljan inåt och smörjningen fungerar inte som det skall.

Efter RVS-behandligen bildas ett metallkeramiskt skikt (gröna fältet) och jämnar ut bara små ojämnheter. Heningsspåren förbli opåverkade.

I zonen med blandad friktion bildas ett tjockare metallkeramiskt skikt. Samtidigt som heningsspåren här har mindre betydelse eftersom kolvens hastighet mellan punkterna 0-A är för låg och oljehinnans bärande förmåga blir otillräcklig.
Däremot i området motsvarande punkterna A och C är hastigheten tillräckligt hög, den hydrodynamiska friktionen träder i kraft. Oljehinnan separerar ytorna – bara ett ytterst tunt metallkeramiskt skikt kan bildas här. Heningsspåren påverkas praktiskt taget inte av skiktbildningen.
Om cylindrarna är mycket slitna, så pass slitna att det knappt finns några spår kvar, bildas det tillräckligt med metallkeramiskt skikt för att göra cylindrarna tätare och kraftigt minska friktionen.

Friktionskoefficienten för det metallkeramiska skiktet är ca 0,003-0,007 (utan smörjning) vilket ligger i samma storleksordning som vid hydrodynamisk friktion 0,001-0,005 (med smörjning).