Åtgärda låg oljetryck i motor

Oljetrycket som skapas av oljepumpen i motorn är en viktig parameter som säger mycket om motors kondition.

Naturligtviss beror trycket på själva pumpens skick och oljeövertrycksventilens funktion, men också på motstånd som oljan träffar på sin väg – ju större motståndet desto större tryck. Motståndet beror på oljans viskositet som i sin tur är beroende av oljans temperatur.
För att bestämma om oljetrycket i en motor är rätt eller fel, skall oljan vara av typ och kondition som är rekommenderade av motortillverkaren och ha rätt temperatur (ca 85°C). Dessutom mäter man trycket vid ett bestämt varvtal.
De indikatorer som finns i de flesta personbilar är inte mycket att lita på. Deras funktion kan störas av både tryckgivaren och elektronikens funktion. Vill man göra tillförlitliga mätningar skall man använda sig av separat tryckmätare (manometer) som monteras istället för motorns tryckgivare.
Ett för lågt oljetryck förorsakas oftast av mekaniskt slitage i ram- och vevlagertappar samt av själva vev- och ramlagerslitaget. Slitaget av kamaxelslager påverkar också oljetrycket.
Båda dessa problem åtgärdas effektivt med RVS-behandlingen.