renovering av styrservo


renovering och förebyggande behandling av styrservo


När det gäller renovering eller förebyggande behandling av styrservo då är det endast servopumpen som berörs vid behandlingen. Läs mer om styrservo.

Resultat man uppnår vid behandlingen:

  • Fullständig återställning av pumpens funktion eller en signifikant förbättring vid stort slitage
  • Eliminering av missljud

så här gör man behandlingen

  • Sätt den medföljande slangen på sprutspetsen.
  • Ta ut kolven ur sprutan och fyll den med tubens innehåll.
  • Sätt kolven på plats, håll slangen uppåt och tryck ut luften ur sprutan.
  • Ta bort påfyllningslocket från oljebehållaren och sug med hjälp av sprutan ca 20 ml olja ur systemet. (Eller tillsätt 20 ml ny kompatibel olja om oljenivån i systemet tillåter det.)
  • Sug in luft i sprutan så att kolvkanten ligger vid ca 60 ml och skaka om innehållet ordentligt.
  • Spruta in blandningen i oljesystemet. Sätt locket på plats.

Kör som vanligt. Behandlingen är fullbordad efter ca 150–200 mils (30-40 timmars) körning och håller sig i minst 10 000 mil (2 000 timmar).

Noteringar: Blir det endast små förbättringar innebär det att mekanismen är mycket sliten. Upprepa då behandlingen.

×

Kundvagn