MOTORPROBLEM SOM KAN ÅTGÄRDAS MED RVS-BEHANDLINGEN:

RESULTAT MAN UPPNÅR VID MOTORRENOVERINGEN:

 • Motoreffekten ökar upp till tillverkarens angivna värde
 • Bränsleförbrukningen minskar med 5-25 %
 • CO- och HC-värden i avgaserna minskar med 10-50 %
 • Oljeförbrukningen minskar
 • Missljuden och vibrationerna minskar mångfaldigt
 • Vinterstart underlättas och slitaget vid kallstart minskar radikalt
 • Oljetrycket ökar upp till tillverkarens angivna värde
 • Behandlingseffekten håller sig i minst 10 000 mil (2 000 tim)

Att göra en ny motor betydligt bättre går det inte med RVS, men ju mer motorn är sliten, desto tydligare blir resultatet av behandlingen. Motorer med upp till 50 % effektförlust kan renoveras med RVS-tekniken och dess prestanda kan återställas upp till tillverkarens angivna värden.

 • Komplett sats för renovering och förebyggande behandling av bensinmotor med oljemängd upp till 2 liter

  2G2

  Komplett sats för renovering och förebyggande behandling av bensinmotor med oljemängd upp till 2 liter

  520,00 kr
 • Komplett sats för renovering och förebyggande behandling av bensinmotor med oljemängd upp till 4 liter

  2G4

  Komplett sats för renovering och förebyggande behandling av bensinmotor med oljemängd upp till 4 liter

  1 040,00 kr
 • Komplett sats för renovering och förebyggande behandling av bensinmotor med oljemängd upp till 6 liter

  2G6

  Komplett sats för renovering och förebyggande behandling av bensinmotor med oljemängd upp till 6 liter

  1 560,00 kr
 • Komplett sats för renovering och förebyggande behandling av dieselmotor med oljemängd upp till 4 liter

  2D4

  Komplett sats för renovering och förebyggande behandling av dieselmotor med oljemängd upp till 4 liter

  1 300,00 kr
 • Komplett sats för renovering och förebyggande behandling av dieselmotor med oljemängd upp till 6 liter

  2D6

  Komplett sats för renovering och förebyggande behandling av dieselmotor med oljemängd upp till 6 liter

  1 950,00 kr
 • Komplett sats för renovering och förebyggande behandling av dieselmotor med oljemängd upp till 40 liter

  2D40

  Komplett sats för renovering och förebyggande behandling av dieselmotor med oljemängd upp till 40 liter

  11 700,00 kr