RVS technology
Din kundvagn är tom
MOBILISTI Nr 3/2002

Översättning från fi nska av artikel i tidningen “MOBILISTI Nr 3/2002”

I förra numret gav jag en liten försmak om ämnet RVS. Nu har vi fått de första erfarenheterna. Med hjälp av ifrågavarande ryska uppfinning kan man reparera en måttlig förslitning i motorer. Behandlingen ger inte någon tillfälligt skyddande hinna eller ytbeläggning, utan är en kemisk,

kompletterande reparation, varvid naturmineralet i ämnet förenar sig med ytan med hjälp av diffusion.

Det verksamma ämnet i RVS, ett mineral i serpentin- eller skiktsilikatgruppen, påträffades något av en slump i Murmansk på 1970-talet; naturligtvis tack vare krigsindustrin - eftersom det ju är fråga om den gamla “stora och mäktiga”. Mera kända mineraler som tillhör samma släkte är talk och molybden (MoS-fetter)! Under påverkan av tryck och värme fyller RVS ut ojämnheter i slitna ytor och magnesiumatomer byter plats med järnatomer och bildar en metallkeramisk ferrosilikatyta. Reaktionen kräver alltså energi som uppstår vid friktion och fungerar alltså endast på ställen där det föreligger behov.

Behandlingen utförs före oljebytet och det får inte finnas andra ämnen som skapar ytbeläggningar i motorn, såsom grafitoljor eller teflonfilter. Den kraftigare hinna som finns då jämfört med rena oljor och beläggningar kommer att leda till att metallytorna skyddas och då uppstår naturligtvis ingen reaktion. Man måste reservera någon timme för processen. Det skall också beaktas att den första behandlingen i vissa fall kanske bara avlägsnar resterna efter tidigare ämnen. RVS, som uppblandats med oljan, hälls i den uppvärmda motorn i flera omgångar, varvid motorn körs emellanåt och det görs en avslutande “inkörning” på ett par timmar.

Resultatet kontrolleras efter några hundra kilometers körning. Ifall det inte konstateras någon effekt upprepas behandlingen. Det som hänt då är att motorn rengjorts på ovannämnda sätt. Före testbehandlingen mättes kompressionstrycken i motorn för att få någotslags konkret bevis
på effekten. Vid analysering med blotta örat minskade biljuden i motorn klart och starten skedde lättare än förut, det vill säga att någonting hade hänt. Dessutom hade varvantalet på tomgång stigit, av vilken anledning motorn gick bättre. Efter den körsträcka som uppgetts i instruktionerna uppmättes kompressionstrycken på nytt:

Precis såsom förutspåtts hade det skett en klar utjämning och trycken i de sämsta cylindrarna hade förbättrats med ca 20 %. En andra behandling kan förbättra effekten ytterligare. Vi kommer också att följa upp oljeförbrukningen under sommaren och återkommer till resultaten.
Varför är det värt att använda RVS? Vår testbil är ett gott exempel: Motorn var fortfarande i så gott skick att det inte fanns något behov av att utföra en traditionell totalrenovering, i synnerhet ej ekonomiskt.

Bilens bästa dagar är dock passerade och just för ett sådant åkdon passar denna enkla, förmånliga behandling allra bäst. I fortsättningen kommer växellådan och bakvagnen att få sina behandlingar. Det kan konstateras visst reparationsbehov även på de ställena, fastän

skavankerna ännu inte är störande vid amatörmässig körning. Det kan omnämnas i fråga om omfattning för behandlingsobjekt att RVS fungerar också på ställen där åtminstone den ena ytan innehåller järn och friktionen alstrar värme. Ämnet importeras av RVS-Tec Oy (09-5659 6218; www.rvs-tec.com). 

RVS ingår i utbudet hos Special Mechanics (numera PL-Power Consulting) i Helsingforsområdet samt Triangle Motors i Åbo, som är bekanta verkstäder för bilister. Priset för den mängd RVS som krävs för en normal bilmotor är ca 50 euro, dessutom tillkommer kostnader för behandlingen, som utförs av fackman.
juhani.halmeenmaki@nic.fi


RVS-förpackningen för bensinmotorer är försedd med bra, detaljerade instruktioner och själva ämnet finns i tub. RVS blandas från tuben tillsammans med den egentliga motoroljan och hälls i motorn enligt instruktionerna.