RVS technology
Din kundvagn är tom
KALIBERIN postia 1/2004 (finska/svenska)

Översättning från finska av tidningsartikel KALIBERIN postia 1/2004, sid 8

En bättre pipa med gel

Kan man använda medel för förbättring av motorer i pipan för att öka vapnets
träffsäkerhet?

Det inhemska företaget RVS-Tec Oy tillverk ar medel för förbättring av motorer, en blandning av naturmineraler och grundolja, som minskar friktionen på slitna järnhaltiga ytor.
Ämnets funktion grundar sig på principen att friktion alstrar värme, som gör att ämnet bildar en ferrosilikathinna på metallytan, som fyller ut ojämnheter och minskar friktionen. Mineralblandningen i gelform är inte en oljetill sats eller en traditionell ytbeläggning, utan ett ämne som under bestämda förhållanden bildar en bestående metallkeramisk struktur på järnytan. Enligt tillverkaren kan man med sammansättningen förbättra såväl vapenpipor som dåliga motorer.

Ordföranden för vapensmedernas förbund, Matti Peippo från Esbo, beslutade sig för att pröva saken på begäran av RVS-Tec Oy. Tanken var att utföra ett test med en så dålig pipa som möjligt. Peippo bytte ut pipan av kaliber 7,62x39 i en Norinco 56S mot en pipa i dåligt skick, som han tillverkat från ett Maximmaskingevär. Maxkalibern för pipan var 7,94 mm och räfflorna var avrundade.
Han rengjorde den 350 mm långa pipan två gån ger med Forest-rengöringsskum och begav sig till skjutbanan för att pröva träffsäkerheten för vapnet. Norinco-vapnet, som var försett med Carl Zeiss Jena 1,5-6x42-kikarsikte, hade ett träffresultat på 380x300 mm på ett avstånd av 100 meter vid 10-15 skott med fabrikspatroner från Lapua. Träffresultatet var 400x300 mm vid 10-30 skott med patroner som han själv laddat med 8 grams kula från Sako. Med patroner som han själv laddat var utgångshastigheterna 682-706 m/s och medelvärdet var 699 m/s.

Tillsatsbehandlingen för pipan inleddes med en grundlig rengöring med Forrest rengöringsskum och aceton för att avlägsna oljerester. Därefter blandades RVS-tillsatsämnet i den olja som följde med förpackningen. En tillräcklig mängd för vapenbruk är endast 0,05 g i en liter olja. Efter detta skall pipan behandlas i 15 minuter med en 000-stålullstuss som fuktats med tillsatsämnet. Peippo medger att han fuskade med tiden, eftersom en kvart är en verkligen lång stund när man skall behandla en pipa. Han utförde behandlingen bara i 10 minuter.
Efter detta doppade han kulan för 30 patroner i RVS-blandningen och laddade patronerna i magasin sålunda att han lade tio torra patroner på botten av magasinet och fyllde på med tio patroner med en kula som hade doppats i lösningen. Han tömde varje magasin så snabbt som det var möjligt att avfyra vapnet med engångseld, varefter pipan putsades i fem minuter med en stålullstuss som fuktats med RVS-olja.

Efter tre behandlingar hade Norinco-vapnet upprepade gånger ett träffresultat på 260x200 mm vid 15-30 skott. Träffarna låg ca 10 cm högre upp än tidigare och även utgångshastigheterna ökade en aning: 698-716 m/s och medelvärdet var 709 m/s. Peippo berättar att han skjutit drygt 400 skott även senare med sin Norinco och uppnått liknande resultat, innan han bytte ut pipan på vapnet igen till den bättre pipan.
Träffsäkerheten tycktes alltså klart ha förbättrats, fastän det inte kan åstadkommas mirakel ens med RVS-tillsatsen. Utöver pipan kan ämnet också användas för att smörja glidytor på vapnet. Behandlingen är bestående och behöver inte upprepas.
För dem som misstänker att testet var betalt försäkrar Peippo att så verkligen var fallet. Han säger att han ur egen ficka betalade resorna, patronerna, avgifterna för tiden på skjutbanan och sin matsäck.

/text under fotografi/
Vapensmeden Matti Peippo prövade motorförbättringsämne för att förbättra gevärspipan och enligt test föreföll ämnet inte helt verkningslöst. Träffsäkerheten ökade för en utsliten pipa som lagts i en Norinco 56S tack vare effekten av RVS Technology. Fotografi: Sami Rautavuori.