Spørsmål og svar

Vi får mange spørsmål med jevne mellomrom som vi dessverre ikke kan svare individuelt. Men siden de i utgangspunktet er ganske like, velger vi å oppsummere svarene våre i de følgende presiseringene angående RVS -teknologien.

RVS -teknologi handler på ingen måte om magi. Det er ganske enkelt en teknologi som – som all annen teknologi – har sine fordeler, men også sine begrensninger. Den omhyggelige anvendelsen av teknologien gir resultatet vi lover, verken mer eller mindre. Og det er bra nok. For våre påstander om de oppsiktsvekkende fordelene ved våre produkter blir ikke tatt ut av luften. Vi tror vi har dokumentert de positive resultatene med glans: mange tester utført av uavhengige og anerkjente organisasjoner, avisartikler og kundebrev.

Men kan man mislykkes med teknologi? Selvfølgelig er det stor risiko for feil hvis du prøver å bruke produktene våre til noe annet enn det teknologien er beregnet på – nemlig for renovering av mekanisk slitte maskindeler som kommer i kontakt med olje. Alt annet er rett og slett utilgjengelig for teknologi. Ut fra alle kundebrevene vi mottar, er andel misfornøyde kunder under 1%.

Hver mekaniker vet at det er åpenbare feil og funksjonsfeil som kan ha forskjellige årsaker, selv om symptomene er ganske like. Her ligger ferdigheten til en mekaniker: å finne den riktige årsaken før han begynner å demontere maskinen med fortjeneste og tap og foreta en kostbar, kanskje unødvendig reparasjon. Selv slike boremekanikker lykkes ikke alltid i en slik prosedyre, for ikke å snakke om amatører.

Eksempel: lav / ujevn kompresjon i en motor kan ha minst fire årsaker: mekanisk slitasje på sylindere og stempelringer (forekommer ofte og kan repareres av RVS -teknologi), utetthetsventiler, ufleksible stempelringer eller skadet topplokkpakning. De tre sistnevnte kan ikke renoveres med RVS. En ufleksibel stempelring forblir ufleksibel. Hadde vi uttalt noe annet, så hadde det handlet om magi og da hadde vi ikke vært seriøse.

Derfor prøver vi alltid å være så tydelige som mulig i kontakten med våre kunder. Når noen henvender seg til oss, beskriver problemet sitt og spør om RVS -teknologien er egnet i hans tilfelle, er svaret vårt alltid det samme – problemet skyldes mekanisk slitasje, produktene våre er det rette middelet. Vi kan ikke si mer uten en grundig undersøkelse for å finne den eksakte årsaken til problemet.

Til slutt står hver kunde alene og tar sin egen beslutning. Skal du overlate maskinen til et verksted og betale for en renovering (ca. 30 000 SEK – er en felles kostnad for for eksempel motorrenovering), eller gå den billigste måten og løse problemet ditt med RVS Technology Treatment for den enkle summen av 1000 – 2000 SEK. Og også uten nedetid.

Spørsmål
Hvorfor er det et så stort gap mellom forskjellige prosenter som annonseres på nettstedet?
«Drivstofforbruket reduseres med 5-13% ved kjøring og opptil 30% ved tomgang» eller «Drivstofforbruk reduseres i kombinasjon med RVS-motorbehandling med opptil 20%.» Hvorfor er disse uskarpe «opptil» og ikke akkurat 5, 20 eller 30%?

Svar
Forklaringen er enkel. Alt avhenger av graden av slitasje på den behandlede mekanismen.
Hvis du bruker RVS -teknologien til et nytt eller nesten nytt kjøretøy (mekanisme), vil disse tallene være relativt små. RVS kan ikke gjøre en ny bil vesentlig bedre. I dette tilfellet er det stort sett «bare» beskyttelsen mot slitasje og til en viss grad også reduksjon av friksjon.
Riktignok reduseres også de ubetydelige lyder og vibrasjoner som alltid er tilstede i alle mekanismer, men endringene er så små at følelsesorganene våre ikke kjenner dem. Med et presisjonsinstrument kan imidlertid forbedringene måles.
På den annen side blir behandlingseffekten på en ganske slitt mekanisme betydelig klarere.
Verdier gitt av oss, avhenger i stor grad av mekanismens opprinnelige tilstand. Jo mer slitt mekanismen blir behandlet med RVS -teknologien, desto mer synlig og synlig blir resultatet, noe som også gjenspeiles i figurene.


Spørsmål
Slik rengjør du motor / girkasse / bakaksel
fjerner beskyttelsesfilmen dannet av teflonbaserte midler og lignende?

Svar
Det er vår anbefaling å snakke med de respektive partene om hvor lenge midlene deres gjenstår og / eller om det er noen måte å «fjerne» dette raskere.
Siden teflon er en «plast», kan ikke vårt produkt feste seg til «plastoverflater».


Spørsmål
Spiller det noen rolle om du tidligere har blitt behandlet med et teflonprodukt?

Svar
Det er et betydelig antall beskyttende filmdannende midler på markedet. Selvfølgelig vet vi ikke hvilken av dem som har blitt brukt, og derfor kan vi ikke gi noen konkrete anbefalinger for hver enkelt sak. Det beste rådet bør gis av produsenten / forhandleren for hvert produkt.
En universell metode som vår RVS -leverandør bruker, og som har vist seg å fungere, er:
1. Bytt olje og oljefilter. En billig mineralolje er godt egnet for formålet.
2. Kjør et ekstra behandlingstrinn med RVS.
3. Skift olje og filtrer igjen.
4. Start behandlingen med RVS i henhold til instruksjonene.


Spørsmål
Hva tjener jeg på å behandle en ny eller nesten ny bil?

Svar
Først og fremst beskytter du effektivt alle slitasjedeler, gir osv. I motoren, girkassen eller bakakselen.
Under minst 10 000 mil kjøring slites ikke maskindelene, men slitasje på det metallkeramiske laget som dannes under behandlingen. Det kan sies at alle friksjonsdeler er «bevart» i ny stand.
I de nye bilene trenger du ikke bekymre deg så mye om tettheten til sylindrene, men friksjonen er minimert i alle bevegelige deler uansett, dette fører til drivstoffbesparelser og sist, men ikke minst, reduserte eksosutslipp


Spørsmål
Jeg har en oljelekkasje i motoren min. Kan jeg renovere med motoren RVS likevel?

Svar
Det kommer an på hvor mye olje det lekker. Hvis du f.eks. under 300 miles kjørelengde fylles opp med 1 liter olje, så er lekkasjen virkelig alarmerende og bør løses på en eller annen måte.En liten lekkasje, under 0,5 liter på samme kjørelengde, er ikke noe hinder for renovering med RVS -teknologi.Et tips: ta et reparasjonssett RVS designet for et større oljevolum for å kompensere for tapet av materialet RVS.


Spørsmål
Er det absolutt nødvendig med to behandlingsstadier som angitt i instruksjonene?
Kundene dine skriver i brevene at de har fått gode resultater allerede etter første etappe.

Svar
Behandlingen med bare ett rør (ett trinn) er godt egnet for nye eller nesten nye biler, opptil 4000 km – en beskyttende behandling.
For å oppnå et tilfredsstillende og varigt resultat MÅ maskiner og mekanismer med lengre driftstid behandles i to trinn.
Under det første trinnet rengjøres mikroavlastningen av friksjonsflatene, og i det andre trinnet dannes det metallkeramiske laget. Det er nettopp dette laget som gjenoppretter de slitte maskindelene.
Allerede etter det første behandlingsstadiet kan en merkbar forbedring av mekanismens arbeid observeres, men en halvferdig behandling gir ikke et varigt resultat.


Spørsmål
Hvorfor ikke kjøre mer enn 300-400 km mellom etappene?

Svar
Det er viktig å ikke kjøre mer enn omtrent 300-400 kml mellom etappene. Hvis prosessen blir forsinket, kan forurensningene som er fjernet i løpet av det første behandlingsstadiet, sette seg ned på metalloverflaten igjen. Da må du begynne på nytt. IKKE KJØR OVER


Spørsmål
Jeg lurer på om RVS fungerer på en girkasse med dårlige synkroniseringsringer?

Svar
Slitte synkroniseringsringer i girkassen kan renoveres med RVS-teknologi, men prosessen krever betydelig langsiktig kjøring. Ringene utsettes for friksjon bare i kort tid, nemlig ved girskifte. Og som du vet, skjer renoveringen av RVS bare under friksjonen.


Spørsmål
Kan en slitt kamaksel pusses opp i motorbehandling RVS?

Svar
Det avhenger av hvor mye kamakslen er slitt.
Moderat slitasje elimineres fullstendig. På den annen side kan en veldig slitt kamaksel repareres i betydelig grad, men kan knapt settes tilbake til sin opprinnelige tilstand.
RVS -teknologien fungerer «intelligent», dvs. danner tykkere metallkeramiske lag på mer slitt friksjonsområde og tynnere lag på mindre slitte.
Kamakselkammen har en bestemt form. Den eksakte geometriske formen bestemmer mønsteret og effekten av innganger og utganger. Men RVS -teknologien er ikke så «intelligent» at den kan finne ut kameraets kompliserte geometriske form som designeren hadde utviklet.
I denne forbindelse er det på sin plass å minne om at forebygging av feil alltid er å foretrekke fremfor en vanlig renovering.


Spørsmål
Jeg fant produktet ditt og synes det høres veldig interessant ut, selv om det kanskje er litt for godt til å være sant.
Men jeg lurer på, det er et kjent problem med andre oljetilsetningsstoffer (spesielt Slick 50) at belegget løsner og tetter oljekanalene. Er det fare for dette med RVS også?

Svar
Nei, en slik risiko er helt utelukket. I motsetning til Slick 50 danner ikke blandingen av RVS en midlertidig beskyttelsesfilm på overflaten som skal behandles, men forbinder grunnmetallet ved diffusjon som en ny overflate.
Det metallkeramiske laget har det samme som stål (ca. 13,6-14,2) termisk ekspansjonskoeffisient og kan derfor ikke sprekkes eller splittes selv ved svært skarpe temperaturendringer.
Forresten, RVS -produkter er ikke oljetilsetningsstoffer (oljetilsetningsstoffer) fordi de ikke påvirker oljeegenskapene.


Spørsmål
Betyr dette at jeg etter en RVS -behandling kan kjøre bilen min helt uten olje?

Svar
Å kjøre bil uten olje er ikke noe vi anbefaler. Det at vi har kunnet kjøre bil uten olje i flere mil var bare en fantastisk bivirkning av en behandling i RVS. Det skal påpekes at i en forbrenningsmotor har oljen ikke bare en smørende, men også en temperaturutjevnende effekt. Å kjøre en RVS -behandlet bil uten tradisjonell smøring må imidlertid forbli et mål i nødssituasjoner.