RVS Technology® Treatment är en teknik som möjliggör skapandet av ett metallkeramiskt ytskikt på metallfriktionszoner medan mekanismen är i normal drift. RVS är den enda tekniken som har förmåga att återställa maskindelarna i gott skick, upp till dess ursprungliga form och dimensioner.

Kärnan i tekniken är dess förmåga att lokalisera friktionszoner där värmeutvecklingen är tillräckligt hög för att initiera en kemisk reaktion vilken i sin tur leder till uppkomsten av metallkeramiska skiktet. I takt med skiktbildningen minskar friktionen och således minskar värmetillförseln – processen avstannar av sig själv.

Toleranserna för varje friktionspar i mekanismen optimeras till en nivå som annars är svårt att uppnå med nuvarande bearbetningsteknik och till en rimlig kostnad. Allt detta sker utan avbrott och behovet av dyra reservdelar och kostsam arbetstid. Resultatet är en pålitlig mekanism under lång tid.

 • Förlänger livscykeln för komponenter (30-70%)
 • Minskar behovet av dyra reservdelar eftersom slitageprocessen nästan upphör.
 • Minskar antalet dyra Down Times och underhållstimmar.
 • Förbättrar förutsägbarheten för mekanismens funktion
 • Minskar energi och bränsleförbrukning (5-20%)
 • Minskar utsläpp – minskade miljöbelastningar (10-50%)
 • Minskar vibrations- och ljudnivå (10-50%)
 • Förlänger livscykeln för smörjmedel (30-50%)
 • Möjlighet att använda billigare smörjmedel med mindre tillsatser
 • Mindre korrosionsproblem
 • Överlevnad av mekanismen vid oavsiktlig förlust av smörjmedel.