lavere for høyt oljeforbruk

Det er to grunner til overdreven oljeforbruk: enten olje lekker ut eller at den brenner i motoren.

Noe oljeforbruk er uunngåelig. Etter at oljeringene har skrapet oljen bort fra sylinderveggene, forblir en liten del av oljen i overflaten uregelmessigheter. Under forbrenningshastigheten brenner denne oljen bort.

Ulike bilmodeller har forskjellig normalt oljeforbruk. Generelt kan man si at en moderne, velfungerende bensinmotor ikke bør forbruke mer enn 0,2-0,4% olje av forbruk av drivstoff. For en dieselmotor bør denne verdien ikke overstige 0,8%. Hvis det for eksempel har blitt brukt 100 liter drivstoff, bør det ikke brukes mer enn omtrent 0,2-0,4 liter olje for en bensinmotor og 0,8 liter olje for en dieselmotor.

Oljelekkasjen til utsiden, selvfølgelig kan RVS -teknologien ikke gjøre noe med.

Blåaktige avgasser med en karakteristisk lukt av brent olje indikerer at oljen havner i forbrenningskammeret og i sylindrene der den brennes.
Intens røykutvikling som oppstår fra en motor etter lang nedetid og umiddelbart etter oppstart, indikerer at ventiloljetetningene er slitte og / eller tørket ut. Oljen siver forbi tetningene og samler seg på stempeltoppene. Når motoren startes, brenner den akkumulerte oljen seg. Under drift, ved hver forbrenningshastighet, har ikke oljen tid til å samle seg i slike mengder at forbrenningen blir synlig, og da ser du ikke den intense røykutviklingen. Imidlertid er lekkasjen også tilstede under drift.
Ventiloljetetninger er laget av gummi og kan derfor ikke renoveres under behandling av rustfritt stål. Under behandlingen dannes et metallkeramisk lag på ventilstammen og på ventilførernes indre vegger. Løpene blir tettere og ventilene går mer presist.

  1. Ventiloljetetning
  2. Ventilstyring
  3. Metall-keramisk lag 

Størstedelen av overdreven oljeforbruk skyldes mekanisk slitasje på stempelringer og sylindere. Friksjonsdefektene i form av riper på sylinderoverflatene og metallspalter på stempelringene som alltid er tilstede i slitte motorer, betyr at oljen forblir i store mengder på sylinderveggene. Denne oljen brennes av.
En annen medvirkende årsak er at slitte motorer også har for høy veivhuskompresjon og via veivhusventilasjonen kommer oljetåken sammen med veivhusgassene i forbrenningskammeret der de brennes.

Behandlingen i rustfritt stål helbreder friksjonsskaden. Mindre olje er igjen på sylinderveggene samtidig som motoren blir tettere og veivhuskompresjonen reduseres med redusert oljeforbruk som resultat.