renovere hydrauliske ventilløftere (ventildrivere, kamakselpusher)

Hydraulikkventilløfterens oppgave er å optimalisere klaring mellom kamakselkammen og ventilstammen. Det er lett å strekke, men er vanskelig å komprimere.

Via oljekanalen (8) kommer oljen inn i trykkammeret (5). Det er et lukket rom, og det bør ikke være noen retur derfra. Tilbakeslagsventilen (2) slipper inn oljen når løfteren er strukket, men blokkerer oljen når løfteren er komprimert. Løfteren blir hard og overfører kraften fra kamakselkammen (3) til ventilstammen (6). Ventilen åpnes.

Problemer med ventilløfteren oppstår når den ikke reagerer raskt nok på trykkraftendringer – med andre ord er den lite fleksibel. Årsaken til dette kan være at oljeforurensninger har samlet seg i trykkammeret, noe som betyr at kulen ikke tetter tilstrekkelig, oljen lekker ut av trykkammeret og løfteren tåler ikke trykket (blir myk). Trykkammeret kan også bli utett pga. at ventilløfteren rett og slett er slitt.

Feil på hydrauliske ventilløftere kan høres som et slag i den øvre delen av motoren (for eksempel kjøring med for stor ventilklaring). Motoren kan også føles maktesløs fordi ventilene ikke åpnes skikkelig.
Hvis oljekanalene ikke er helt tette med belegg, er behandlingen i rustfritt stål et meget effektivt tiltak mot slamventilløfterne.

MERK!
Hvis den smeller i bare noen få sekunder etter at motoren starter og blir stille når oljetrykket stiger, er det ingen grunn til bekymring.

  1. Oljestrøm
  2. Tilbakeslagsventilen
  3. Kamakselkammen
  4. Toppdekselet
  5. Trykkammer
  6. Ventilaksel
  7. Metall-keramisk lag
  8. Oljekanal