lavt oljetrykk

Oljetrykket som skapes av oljepumpen i motoren er en viktig parameter som sier mye om motorens tilstand.

Selvfølgelig avhenger trykket av selve pumpens tilstand og funksjonen til oljetrykkventilen, men også av motstanden som oljen treffer underveis – jo større motstand, desto større trykk. Motstanden avhenger av oljens viskositet, som igjen avhenger av oljens temperatur.

For å avgjøre om oljetrykket i en motor er riktig eller feil, må oljen være av typen og tilstanden som anbefales av motorprodusenten og ha riktig temperatur (ca. 85 ° C). I tillegg måles trykket med en viss hastighet.
Indikatorene som finnes i de fleste personbiler er ikke mye å stole på. Funksjonen deres kan forstyrres av både trykksensoren og elektronikkens funksjon. Hvis du vil gjøre pålitelige målinger, må du bruke en egen trykkmåler (manometer) som er montert i stedet for motorens trykksensor.

For lavt oljetrykk er vanligvis forårsaket av mekanisk slitasje i rammen og veivlagertappene og av den faktiske slitasjen på sveiven og rammen. Slitasje av kamaksellagre påvirker også oljetrykket.

Begge disse problemene løses effektivt med RVS -behandlingen.