MOTORRENOVERING


RENOVERING AV BENSIN- OCH DIESELMOTOR


Motorproblem som kan åtgärdas med RVS-behandlingen:

Resultat man uppnår vid motorrenoveringen:

  • Motoreffekten ökar upp till tillverkarens angivna värde
  • Bränsleförbrukningen minskar med 5-25 %
  • CO- och HC-värden i avgaserna minskar med 10-50 %
  • Oljeförbrukningen minskar
  • Missljuden och vibrationerna minskar mångfaldigt
  • Vinterstart underlättas och slitaget vid kallstart minskar radikalt
  • Oljetrycket ökar upp till tillverkarens angivna värde
  • Behandlingseffekten håller sig i minst 10 000 mil. (2 000 timmar).

Att göra en ny motor betydligt bättre går det inte med RVS, men ju mer motorn är sliten, desto tydligare blir resultatet av behandlingen. Motorer med upp till 50 % effektförlust kan renoveras med RVS-teckniken och dess prestanda kan återställas upp till tillverkarens angivna värden.

SE HUR MAN GÖR