MOTORBEHANDLING


RENOVERING AV BENSIN- OCH DIESELMOTOR MED ÖVER 4 000 KÖRDA MIL (800 TIMMAR)


Motorproblem som kan åtgärdas med RVS-behandlingen:

Resultat man uppnår vid motorrenoveringen:

  • Motoreffekten ökar upp till tillverkarens angivna värde
  • Bränsleförbrukningen minskar med 5-25 %
  • CO- och HC-värden i avgaserna minskar med 10-50 %
  • Oljeförbrukningen minskar
  • Missljuden och vibrationerna minskar mångfaldigt
  • Vinterstart underlättas och slitaget vid kallstart minskar radikalt
  • Oljetrycket ökar upp till tillverkarens angivna värde
  • Behandlingseffekten håller sig i minst 10 000 mil. (2 000 timmar).

Att göra en ny motor betydligt bättre går det inte med RVS, men ju mer motorn är sliten, desto tydligare blir resultatet av behandlingen. Motorer med upp till 50 % effektförlust kan renoveras med RVS-teckniken och dess prestanda kan återställas upp till tillverkarens angivna värden.

motorrenoveringen utförs i två etapper – två förpackningar (en för varje behandlingsetapp) behövs för ett fullt och varaktigt resultat

SE HUR MAN GÖR

FÖREBYGGANDE BEHANDLING AV BENSIN- OCH DIESELMOTOR MED UNDER 4 000 KÖRDA MIL (800 TIMMAR)


En ny eller en nästan ny motor upp till 4 000 körda mil (800 timmar) kan behandlas med RVS-tekniken i förebyggande syfte.
Det betyder att under 10 000 mils (2 000 timmars) körning slits det inte på maskinens friktionsdelar utan det slits på metallkeramiska skiktet. Maskindelarna förblir som nya och t.o.m. blir bättre än de var som helt nya, tack vare metallkeramiska skiktets enastående fysikaliska egenskaper.

förebyggande motorbehandling utförs i en etapp – en förpackning

SE HUR MAN GÖR

×

Kundvagn