RVS UNIVERSALT SYNTETISKT FETT AV HÖGT KVALITÉ


Ett universalt syntetiskt fett av högt kvalité som rekommenderas om maskinen utsätts för extrema påfrestningar till exempel i form av höga temperaturer, förorenat vatten, tunga belastningar och kraftiga slag. Fettet har mycket god vidhäftningsförmåga och ger bra skydd mot slitage och korrosion.

Fettet är utvecklat för arbetsuppgifter där det krävs en NLGI-2 produkt.
Lvereras i patron om 420 ml